A Blu-ray-lejátszó frissítése?

A frissítés ismertetése (2011.02.10) :

Ez a segédprogram a Blu-ray lejátszó firmware-ét 024-es verzióra frissíti, mely a következő előnyökkel jár: • BD-ROM lemezek lejátszhatóságának javítása


Érintett modellek:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Amennyiben nem ilyen modellszámú BD-lejátszóval rendelkezik, kérjük a megfelelő modell kiválasztásához kattintson ide.

Kérjük, válassza ki, hogy milyen módon kívánja frissíteni a Blu-ray lejátszót:Sony otthoni audió és videó: firmware-letöltésvk  

BDP

A hálózaton keresztül végzett frissítés egyszerű, ezért ezt ajánljuk a Blu-ray lejátszó firmware-ének frissítéséhez.

 • Kérjük, hogy fájlok letöltése és telepítése előtt az összes információt figyelmesen és alaposan olvassa el. Az utasítások betartásának elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál, vagy javítani kell.
 • Ez a segédprogram kizárólag az Európában értékesített Blu-ray lejátszókhoz használható. Nem minden modell kapható minden országban.
 • E frissítési módszer alkalmazásához szükséges, hogy a lejátszó helyesen csatlakozzon egy aktív internetes kapcsolathoz.
 • A firmware frissítés elvégzéséhez az szükséges, hogy a lejátszó helyesen csatlakozzon egy kompatibilis televízióhoz.
 • A firmware-frissítési folyamat általában 15-30 percig tart, a rendszerkonfigurációtól és a hálózati kapcsolattól függően.

Utasítások:

 • Kezdés előtt:
 1. Kapcsolja be a televíziót és ellenőrizze, hogy a készülék rá van hangolva arra a bemenetre, amelyre a Blu-ray Disc lejátszó van csatlakoztatva.
 2. Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa Blu-ray Disc lejátszón lévő LAN terminált az internetes forrásához Ethernet-kábel alkalmazásával.
 3. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót.
 4. Kérjük, vegye ki a lemezt a lejátszóból (ha van benne).
 • A frissítés végrehajtása:
 1. Az xross media bar™-nél használja a távirányítón található nyilakat a "Setup" - "Network Update" [Beállítás - Hálózatfrissítés], majd nyomja meg az ENTER gombot.
 2. Ekkor a "Végrehajtja a verziófrissítést?" kérdés jelenik meg a televízió kijelzőjén.
 3. Válassza ki az "OK" elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 4. Ekkor megkezdődik a letöltés és megjelenik a kijelzőn a letöltési képernyő.
 5. Letöltés közben a "DL */9" üzenet jelenik meg a televízión és a lejátszó elülső kijelzőjén.Megjegyzés: A "*" jelzés átvált számokra, és a letöltési folyamat állapotának megfelelően "0" és "9" közti számokat jelenít meg.
 6. A letöltés befejezése után megkezdőik a frissítés ás a "VUP" üzenet jelenik meg a lejátszó elülső kijelzőjén.
 7. A frissítés telepítése közben a "VUP */9" üzenet jelenik meg a lejátszó elülső kijelzőjén.Megjegyzés: A "*" jelzés átvált számokra, és a frissítési folyamat állapotának megfelelően "0" és "9" közti számokat jelenít meg.
 8. A firmware-frissítés akkor fejeződik be, ha a lejátszó elülső kijelzőjén "FINISH" [BEFEJEZÉS] felirat jelenik meg.FIGYELMEZTETÉS!! Amíg ez az üzenet meg nem jelenik, ne működtesse, és nem kapcsolja ki a lejátszót. A készülék használata és kikapcsolása következtében előfordulhat, hogy a Blu-ray Disc lejátszó nem válaszol vagy meghibásodik.
 9. A Blu-ray Disc lejátszó automatikusan lekapcsol.
 10. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót.
 11. A frissítés sikerességének ellenőrzése céljából ellenőrizze az aktuális firmware verziószámát.Megjegyzés: Ha a verziószám utolsó három száma , akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

A hálózaton keresztüli frissítéssel kapcsolatos esetleges problémákA lejátszó előlapi kijelzőjén "SYS ERR" [RENDSZERHIBA] vagy "VUP NG" felirat jelenik meg.

 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a "POWER" gombot néhány másodpercig, amíg a készülék kikapcsol.
 2. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót.
 3. Kérjük, végezze el újra a hálózaton keresztül történő frissítést.
 4. Ha a jelenség az újbóli frissítés után sem szűnik meg, akkor forduljon a Sony-hoz.


A hálózaton keresztüli frissítés során a televízió képernyőjén a "Connection status cannot be confirmed" [A bekapcsolási állapot nem erősíthető meg] üzenet látható, és a firmware nem frissíthető.

A probléma a hálózati kapcsolatnál lehet. Ellenőrizze, hogy a Blu-ray Disc lejátszó hálózati beállításai megfelelők-e.

 1. Ellenőrizze, hogy LAN-kábel be van-e dugva a csatlakozóba.
 2. Ellenőrizze a hálózati beállítást, és vizsgálja meg, hogy Blu-ray Disc lejátszó rendelkezik-e saját IP-címmel. Ha Proxy kiszolgálót alkalmaz, írja be az ön által használt proxy IP-címét a "Proxy Server" [Proxy kiszolgáló] beviteli mezőjében lévő proxy gazdanév helyett.
 3. Ezután végezze el újra a hálózaton keresztüli frissítési eljárást.


A frissítés közben a készülék áramtalanítva lett.

Kapcsolja be ismét a lejátszót. Kérjük, ezután végezze el újra a hálózaton keresztüli frissítési eljárást.Amikor a lejátszó frissítés utáni bekapcsolásakor a "WELCOME" [ÜDVÖZÖLJÜK] vagy a "WAIT" [VÁRJON] üzenet jelenik meg a lejátszó előlapi kijelzőjén.

Kérjük forduljon a Sonyhoz.A firmware-frissítés (Ez nem letöltés) több mint 30 perc után sem fejeződik be.

Kérjük forduljon a Sonyhoz.

Írható CD-vel