Ha a Blu-ray lejátszót sikeresen frissítette a "Network upgrade" [Hálózaton keresztüli frissítés] alkalmazásával, akkor nem kell alkalmaznia ezt az eljárást.

Érintett modellek:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Amennyiben nem ilyen modellszámú BD-lejátszóval rendelkezik, kérjük a megfelelő modell kiválasztásához kattintson ide.

Figyelmeztetés:

 • Ez a segédprogram kizárólag az Európában értékesített Blu-ray lejátszókhoz használható. Nem minden modell kapható minden országban.
 • Gondosan tartsa be a frissítés menetére vonatkozó útmutatásokat. Az utasítások betartásának elmulasztása megszakíthatja a frissítési folyamatot, és előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál, vagy javítani kell.
 • Ne kapcsolja ki a lejátszót, és ne szakítsa meg a készülék áramellátását. Ha a firmware-frissítés telepítése során áramkimaradás történik, előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál, vagy javítani kell.
 • A Blu-ray lejátszó visszaáll a gyári beállítási értékekre. A frissítés telepítése után a lejátszót újra kell konfigurálni.
 • A firmware-frissítés írásához teljesen új, írható CD-R lemezt használjon. Előfordul, hogy a lejátszó nem tudja megfelelően olvasni a szennyezett vagy karcos lemezt.
 • A firmware-frissítés letöltéséhez használni kívánt számítógép operációs rendszere a következő kell, hogy legyen:
  • Mac OS X 10.6.3 javasolt.
 • A számítógépnek rendelkeznie kell CD-íróval.

Ellenőrizze a lejátszó firmware-verzióját:

 • Kapcsolja be a televíziót és ellenőrizze, hogy a készülék rá van hangolva arra a bemenetre, amelyre a Blu-ray lejátszó van csatlakoztatva.
 • Kapcsolja be a Blu-ray Disc™ lejátszót.
 • Ha a lejátszó elkezdi lejátszani a lemezt, nyomja meg a "STOP" gombot, és várjon addig, amíg a kék Sony Blu-ray Disc™ képernyő meg nem jelenik a televízión, mielőtt bármit tenne.
 • Az "xross media bar™" (XMB™)-nél használja a távirányítón található nyilakat a "Setup" > "System Settings" [Beállítás > Rendszerbeállítások] kijelöléséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 • Használja a távirányítón található nyilakat a "System Information" [Rendszerinformációk] kijelöléséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 • A Blu-ray lejátszóra telepített firmware verzió az alábbihoz hasonló módon meg fog jelenni a televízió képernyőjén:

  SZOFTVERVERZIÓ XX.X.024

  Amennyiben a verziója 024 vagy újabb, nincs szükség a firmware frissítésére.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

A firmware-frissítés menete:

 • Figyelem:  - Ne kapcsolja ki a lejátszót, és ne szakítsa meg a készülék áramellátását a frissítési folyamat során. Ennek elmulasztása károsíthatja és használhatatlanná teheti a lejátszót, és javításra szorulhat a készülék.

  - A frissítés befejezéséig ne nyomjon meg más gombot, kivéve az utasításban szereplőket. Ennek elmulasztása károsíthatja és használhatatlanná teheti a lejátszót, és javításra szorulhat a készülék.
 • Kezdés előtt:
 1. Kapcsolja be a televíziót és ellenőrizze, hogy a készülék rá van hangolva arra a bemenetre, amelyre a Blu-ray Disc lejátszó van csatlakoztatva.

 2. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót.

 3. Helyezze a frissítő lemezt a lejátszóba és csukja be a lemeztálcát

 • A frissítés végrehajtása:
 1. A lemez betöltése után a "Végrehajtja a verziófrissítést?" üzenet jelenik meg a képernyőn.

 2. A távirányító segítségével válassza ki az "OK" elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot.

 3. A frissítés megkezdődik és a lejátszó elülső kijelzőjén a "VUP" felirat jelenik meg. (A TV-képernyő elsötétül).

 4. Az előlap kijelzőjén különböző rendszerüzenetek fognak megjelenni.

 5. A firmware-frissítés akkor fejeződik be, ha a lejátszó elülső kijelzőjén "FINISH" [BEFEJEZÉS] felirat jelenik meg.
  Ne működtesse, és nem kapcsolja ki a lejátszót, amíg ez az üzenet nem látható. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál vagy javítani kell.

 6. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.

 7. Kapcsolja be a BD-lejátszót és végezzen KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS-t a képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

 8. Ellenőrizze a firmware-verziót. Ha a verziószám 024, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

A frissítőlemezes módszerrel kapcsolatos esetleges problémákA készülék nem adja ki a frissítőlemezt

Ha a készülék nem adja ki a frissítőlemezt, a "FINISH" [BEFEJEZÉS] megjelenítése után járjon el az alábbiak szerint:

 1. Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a tápkábelt.
 2. Dugja vissza a tápkábelt, miközben lenyomva tartja a lejátszó "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombját.
 3. Tartsa lenyomva a lejátszó "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombját, mialatt a tálca kinyílik.
 4. Vegye ki a lemezt
  Vegye figyelembe, hogy a távirányító "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombjának megnyomása nem működik. Szükség esetén a Blu-ray lejátszón nyomja meg az "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombot.


A lejátszó előlapi kijelzőjén "SYS ERR" [RENDSZERHIBA] vagy "VUP NG" felirat jelenik meg.

 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a "POWER" gombot néhány másodpercig, amíg a készülék kikapcsol.
 2. A firmware-frissítési eljárás folytatásához ismét nyomja meg a "POWER" [KAPCSOLÓ] gombot.
 3. Ha a jelenség az újrafrissítés után sem szűnik meg, távolítsa el a frissítőlemezt a lejátszóból, és a frissítőfájlokat törölje a számítógépéről.
 4. Ismét töltse le a frissítést, és kövesse a fenti eljárást új frissítőlemez létrehozásához, és a firmware-frissítés telepítéséhez.
 5. Ha probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a Sonyhoz.


A "VUP" rendszerüzenet nem jelenik meg a lejátszó előlapján, ha a frissítési lemez a készülékben van.

Vegye ki a frissítőlemezt a lejátszóból, és törölje a frissítő fájlokat a számítógépéből. Ismét töltse le a frissítést, és kövesse a fenti eljárást új frissítőlemez létrehozásához, és a firmware-frissítés telepítéséhez.Frissítés közben a készülék kikapcsolódott.

Kapcsolja be ismét a lejátszót úgy, hogy a lemez a tálcában maradjon. A frissítési folyamatnak automatikusan újra kell indulnia.Nem tudom kicsomagolni a honlapról letöltött UPDATA_07X024M.ZIP frissítőfájlt.

Előfordulhat, hogy a letöltés sikertelen volt. Törölje a letöltött fájlt, és töltse le újból a frissítőfájlt.A firmware-frissítés több mint 30 perc után sem fejeződik be.

Kérjük, forduljon a Sony-hoz.