Cikk azonosítója : 00192299 / Utoljára módosítva: : 13/03/2024Nyomtatás

Egy Sony Android TV vagy Google TV hangolása vagy újrahangolása: Kábel/földfelszíni (antenna)/analóg

  Előkészítés

  A távvezérlő nyílgombjaiA távvezérlő nyílgombjai
  Használja a nyílgombokat a tv menüjében való navigáláshoz.Az egyes opciók kiválasztásához nyomja meg a „Plusz” gombot. Ez a távirányítója Menu (Menü) területének közepén található kör alakú gomb.

  Digitális hangolás

  Google TV

  1. Nyomja meg a távvezérlő Gyorsbeállítások gombját.
   • Másik megoldásként a távvezérlő nyílgombjaival a képernyő felső részén lévő fülekhez léphez, majd a jobb szélre navigálhat. Válassza ki a Settings (Beállítások) lehetőséget a listából.
  2. Válassza ki a Settings (Beállítások) lehetőséget.
  3. Válassza ki a Channel & Inputs (Csatorna és bemenetek) → Channels (Csatornák) → Channel setup (Csatornabeállítás) → Auto tuning (Automatikus hangolás) → Digital* (Digitális) lehetőséget.
   • (*) A szolgáltatójától függően előfordulhat, hogy a Digital (Digitális) helyett egy másik opciót kell kiválasztania.
   • A tv-je PIN-kódot [English] kérhet az Auto tuning (Automatikus hangolás) lehetőség kiválasztása után.
  4. Válassza ki a Set up (Beállítás) lehetőséget.
  5. A digitális csatornák keresésének megkezdéséhez válassza ki a Next (Következő) lehetőséget.

  Megjegyzés: Ha a „Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted” (A kiválasztott csatorna titkosított vagy nem dekódolható. Kérjük, ellenőrizze, hogy a CA-modul és az intelligens kártya megfelelően van-e behelyezve.) üzenet jelenik meg a hangolás befejeződése után, akkor szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy be kell helyeznie a CI+ modult (CAM-kártya) a tv hátulján lévő nyílásba.


  Android TV

  1. Nyomja meg a távvezérlő [HOME] gombját.
  2. Válassza ki a Settings (Beállítások) lehetőséget.
  3. A következő lépések a tv-készüléke menüopcióitól függenek:
   • A következő lépések a tv-készüléke menüopcióitól függenek. Előfordulhat, hogy a tv-je PIN-kód megadását kéri egy beállítás után.
    • Válassza ki a Watching TV (Televíziózás) → Channel setup (Csatornabeállítás) → Auto tuning (Automatikus hangolás) → Digital (Digitális) lehetőséget.
    • Válassza ki a Watching TV (Televíziózás) → Channels (Csatornák) → Channel setup (Csatornabeállítás) → Auto tuning (Automatikus hangolás) → Digital (Digitális) lehetőséget.
    • Válassza ki a Watching TV (Televíziózás) → Channels (Csatornák) → Channel setup (Csatornabeállítás) → Digital setup (Digitális beállítások) → Digital tuning (Digitális hangolás) → Digital auto tuning (Digitális automatikus hangolás) lehetőséget.
    • Válassza ki a Channel setup (Csatornabeállítás) → Digital setup (Digitális beállítások) → Digital tuning (Digitális hangolás) → Digital auto tuning (Digitális automatikus hangolás) lehetőséget.
  4. Amikor megjelenik a „Do you want to start Auto Tuning?” (Szeretné elindítani az Automatikus hangolást?) kérdés, válassza a Yes (Igen) lehetőséget. Egyes tv-k megerősítésként PIN-kód megadását kérik.
  5. Válasszon az Antenna (Földi sugárzású) vagy a Cable (Kábel) lehetőségek közül.
   Ha az Antenna lehetőséget választja, megkezdődik az automatikus hangolás az antennával kapcsolatban
  6. Ha az előző lépésben a Cable (Kábel) lehetőséget választotta, megjelenik a Cable tuning (Kábeles hangolás) menü.
   A tartalomszolgáltatójától kapott, speciális hálózati paraméterektől függően manuálisan beállíthatja a következőket: Scan Type (Keresés típusa), Frequency (Frekvencia) vagy Network ID (Hálózati azonosító).
   Ha nem kapott ilyen jellegű információkat, javasoljuk, hogy használja az alapértelmezett beállításokat:
   • Operator (Szolgáltató): Válassza ki a listáról a műsorszolgáltatója nevét
   • Network ID (Hálózati azonosító): Auto
   • Frequency (Frekvencia): Auto
   • Scan type (Keresés típusa): Gyorskeresés
  7. Ha a keresési funkció nem találja meg az összes csatornát vagy egyáltalán nem talál csatornákat, megpróbálhatja a módosítani a Scan Type (Keresés típusa) beállítását Full scan (Teljes keresés) lehetőségre.
   FONTOS: Ha a tv-készülék hangolásához a Full scan (Teljes keresés) opciót választja, a művelet végrehajtása akár egy óránál hosszabb ideig is eltarthat. Ha nem boldogul a kábeles hangolási eljárással, érdeklődjön a szolgáltatójánál, mivel előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatók különböző beállításokat használnak.
  8. Folytassa a Start (Indítás) opció kiválasztásával.
  9. A televízió most megkezdi a hangolást. Amint a folyamat befejeződik, megjelenik egy megerősítő üzenet.

  Megjegyzés: Ha a „Signal cannot be decoded” (A jel nem dekódolható) üzenet jelenik meg a hangolás befejeződése után, akkor szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy be kell helyeznie a CI+ modult (CAM-kártya) a tv hátulján lévő nyílásba.


  Analóg hangolás

  Google TV

  Android TV


  Megjegyzések: