Érintett modell

Ez az információ a következő típusokra vonatkozik:

 • TA-AN1000

Információ a jelen letöltésről

Előnyök és fejlesztések

 • Javítja azt a hibát, amely miatt a Chromecast built-in funkció kapcsolata nem volt stabil
 • Javítja azt a hibát, amely miatt a rendszer működése instabillá vált
 • Javítja azt a hibát, amely miatt a Power Relay (Táprelé) hangja esetlegesen hallható volt az éjszaka közepén
 • Kijavít kisebb problémákat

Korábbi előnyök és fejlesztések

 • Javítja azt a hibát, amely miatt a 360 Spatial Sound Mapping (360 térbeli hangleképezés) funkció nem tudott bekapcsolni, és az Auto Calibration (Automatikus kalibrálás) állapota nem Done (Kész) értékként jelent meg annak ellenére, hogy a kalibrálás sikeresen megtörtént
 • Javítja azt a hibát, amely miatt előfordult, hogy a középső csatorna hangja nem volt hallható a Speaker Relocation (Hangsugárzó áthelyezése) funkció aktív állapotában
 • Javítja azt a hibát, amely miatt a Power Relay (Táprelé) hangja hallható lehetett, amikor a Power (Tápellátás) Standby (Készenlét) állapotra, a Network/Bluetooth Standby (Hálózati/Bluetooth készenlét) pedig Off (Ki) állapotra volt állítva

Fájlinformáció

Fájlnév

 • AN10STR-1_455.zip

Fájlverzió

 • 1.455 verziószámú firmware-frissítés

Fájlméret

 • 514 MB (539 240 102 byte)

Kibocsátás dátuma

 • 07-11-2023

Előkészületek

Ellenőrizze a firmware verziószámát

Lehetséges, hogy az Ön készülékének firmware-verziója már naprakész, különösen akkor, ha új AV-vevővel rendelkezik. Amennyiben a verziószám 1.455 vagy magasabb, nincs szükség frissítésre.

Amennyiben nem biztos benne, egyszerűen ellenőrizheti, hogy milyen verziószámú firmware-rel rendelkezik:

 1. Kapcsolja be a tv-készüléket, és ellenőrizze, hogy arra a bemenetre van-e behangolva, amelyhez az AV-vevő csatlakozik. Tehát, ha például az AV-vevő a HDMI2-aljzathoz van csatlakoztatva, válassza bemenetként a HDMI2 lehetőséget.
 2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
 3. Nyomja meg a távvezérlő HOME gombját, és várjon, amíg megjelenik a HOME (Főképernyő) képernyő.
 4. A távvezérlő nyílgombjaival válassza ki a főképernyőn a Setup (Beállítás) → System Settings (Rendszerbeállítások) menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 5. Válassza a System Information (Rendszerinformáció) menüpontot a távvezérlő nyílgombjaival, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 6. Ha a tv-képernyőn megjelenő verziószám 001.455 vagy magasabb (a szoftver verziószámában szereplő 1. és 2. nulla figyelmen kívül hagyható), akkor Ön a legfrissebb firmware-verzióval rendelkezik.

Fontos tudnivaló

 • Körültekintően olvassa el az utasításokat, máskülönben kárt tehet az AV-vevőben.
 • Frissítés közben ne kapcsolja ki az AV-vevőt, és ne válassza le a tápforrásról.
 • Ne nyomjon meg más gombot az utasításokban szereplőkön kívül.
 • A szoftver letöltése és frissítése közben ne húzza ki a hálózati kábelt. Ez a rendszer összeomlását okozhatja.

A firmware frissítésének két egyszerű módja van:

MódszerMire lesz szükség?Miért ezt a módszert válasszam?
Internet/hálózat
(AJÁNLOTT)
 • aktív internetkapcsolat (vezeték nélküli router használatával)
 • kompatibilis tv-készülék
Ezt a módszert ajánljuk, mert így lehet a leggyorsabban és legegyszerűbben frissíteni a firmware-t.
USB-tárolóeszköz
 • számítógép
 • USB-tárolóeszköz
Akkor használja ezt a módszert a firmware frissítéséhez, ha nem tud az interneten keresztül kapcsolódni.

Letöltés és telepítés

Frissítés az interneten keresztül

Ezt a módszert ajánljuk a frissítéshez, mert ez a legegyszerűbb. Általában 15–30 percet vesz igénybe. Először készítse elő a berendezést, majd töltse le a frissítést az internetről.

Mire lesz szükség?

 • aktív internetkapcsolat (vezeték nélküli router használatával)
 • kompatibilis tv-készülék

A berendezés előkészítése:

 1. Kapcsolja be tv-készülékét, és ellenőrizze, hogy az a bemenet van-e kiválasztva, amelyhez az AV-vevő csatlakozik. (Tehát ha az AV-vevő a HDMI2-porthoz van csatlakoztatva, akkor válassza a HDMI2-bemenetet).
 2. Csatlakoztassa az AV-vevőt az internetforráshoz vezeték nélküli router használatával.
 3. Kapcsolja be az AV-vevőt.
 4. Nyomja meg a távvezérlő HOME gombját, és várja meg, amíg megjelenik a HOME (Főképernyő) képernyő.

1. lépés: A frissítés telepítése

 1. A HOME (Főképernyő) menüben a távvezérlő nyílgombjaival válassza ki a Setup (Beállítás) → Software Update (Szoftverfrissítés) → Network update (Hálózati frissítés) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 2. Amikor megjelenik az Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.455 (Frissítés új szoftververzióra. Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés során. Jelenlegi verzió: 00x.xxx, Új verzió: 001.455) üzenet a tv-képernyőn, válassza ki az OK lehetőséget a távvezérlővel, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 3. A tv-képernyőn megjelenik az Update Caution (Figyelem! Frissítés.) üzenet. A távvezérlővel válassza ki az OK lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 4. Az AV-vevő letölti a firmware-adatokat az internetről.
 5. Letöltés után az AV-vevő újraindul, és megkezdődik a főegység frissítése. A főegység frissítése közben az XX% frissítési állapot jelentik meg az előlapi kijelzőn.
 6. A főegység frissítését követően az AV-vevő automatikusan ismét újraindul.
 7. A frissítés befejezésekor megjelenik egy befejező üzenet a tv-képernyőn.

2. lépés: Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a frissítés

Ellenőrizze a firmware verziószámát. Ha a verziószám 1.455, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mi a teendő, ha az AV-vevő interneten keresztül történő frissítése közben problémák adódnak.

 • A The device is not connected to network. To update, your AV Receiver needs to be connected to the Internet. (Az eszköz nincs hálózathoz csatlakoztatva. A frissítéshez az AV-vevőnek csatlakoznia kell az internethez.) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn. Ha nem tudja végrehajtani a frissítést az Update via Internet (Frissítés az interneten keresztül) módszerrel, próbálkozzon az Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) eljárással.
  1. Ügyeljen rá, hogy a router és minden csatlakoztatott eszköz az AV-vevő és a router között be legyen kapcsolva.
  2. Ügyeljen rá, hogy az AV-vevő és a router közötti minden kábel helyesen legyen csatlakoztatva.
  3. Próbálja megismételni a frissítési eljárást.
 • Az Update via Internet (Frissítés az interneten keresztül) eljárás megkezdése után megjelenik a Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Letöltési kapacitás: xxxxxxKB/xxxxxKB és xx%) üzenet a tv-képernyőn, de a folyamatjelző sávon nem történik változás.
  Az internetkapcsolattól függően az Update via Internet (Frissítés az interneten keresztül) eljárás hosszú időt (akár 60 percet) vehet igénybe. Ez okozza, hogy a Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Letöltési kapacitás: xxxxxxKB/xxxxxKB és xx%) üzenet megjelenik a tv-képernyőn, de hosszú ideig nem történik változás a folyamatjelző sávon.
 • Az Update via Internet (Frissítés az interneten keresztül) eljárás futtatásakor a Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (A kapcsolat állapota nem erősíthető meg. Nem lehet kommunikálni a kiszolgálóval. Kérem, próbálja később.) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, és nem lehet végrehajtani a firmware-frissítést.
  1. Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatott állapotban legyen.
  2. Ellenőrizze, hogy megerősítette-e a hálózati beállításoknál, hogy az AV-vevő rendelkezik-e saját IP-címmel. (Amennyiben proxy-kiszolgálót használ, a használt proxy IP-címét gépelje be a Proxy Server (Proxy-kiszolgáló) mezőbe a proxy-gazdagép neve helyett.)
  3. Próbálja meg ismét elvégezni a frissítést.
 • Áramszünet volt a frissítés közben.
  Kapcsolja be az AV-vevőt, és kezdje elölről a frissítési műveletet.
 • A frissítési folyamat már több mint 60 perce tart, és még mindig nem fejeződött be.
  Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor előfordulhat, hogy a hálózati átvitel sebessége túl alacsony. Ebben az esetben próbálja meg az Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) frissíteni a rendszert.
 • Az Already Updated (Már frissítve) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn.
  Az AV-vevő a legújabb firmware-verzióval rendelkezik

Frissítés USB-memóriaeszköz és számítógép segítségével

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha nincs, akkor ezt a módszert használhatja helyette. Ezen módszer esetén le kell töltenie a frissítést a számítógépre, át kell helyeznie egy USB-memóriaeszközre, majd át kell vinnie az AV-vevőre.

A firmware-frissítés előkészítése

A firmware letöltése előtt győződjön meg arról, hogy számítógépén az alábbi operációs rendszerek egyike fut, majd készítse elő az USB flash meghajtót.

Operációs rendszerek

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Mac OS X

1. lépés: A frissítés telepítése

 1. Olvassa el és fogadja el a használati feltételeket.
 2. Töltse le a AN10STR-1_455.zip fájlt a számítógépére, és jegyezze meg, hogy melyik könyvtárba menti azt.
 3. Keresse meg a fájlt a számítógépen, kattintson rá jobb gombbal, majd válassza a Properties (Tulajdonságok) lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a fájl mérete 514 MB (539 240 102 byte).
Vigye át a fájlokat az USB-tárolóeszközre:
 1. Csomagolja ki a frissítőfájlt a AN10STR-1_455.zip fájlból.
  • Mac OS X operációs rendszer esetén:
   1. Lépjen a fájl letöltési helyére, majd kattintson duplán a AN10STR-1_455.zip fájlra.
   2. Létrejön egy új, F_NSTR0.UPG nevű fájl.
  • Microsoft Windows operációs rendszer esetén:
   1. Lépjen a fájl letöltési helyének megfelelő könyvtárba, kattintson jobb gombbal a AN10STR-1_455.zip fájlra, majd kattintson az Extract All (Az összes kibontása) lehetőségre.
    Megjegyzés: A Windows az alapértelmezett beállítások alapján a Downloads (Letöltések) mappába menti a fájlt. A Downloads (Letöltések) mappa megkereséséhez kattintson a Start képernyő Desktop (Asztal) csempéjére, majd keresse meg a letöltött fájlt a Windows Intéző segítségével.
   2. Az Extract Compressed (Zipped) Folders (Tömörített (zippelt) mappák kibontása) ablakban kattintson az Extract (Kibontás) elemre.
   3. Létrejön egy új, F_NSTR0.UPG nevű fájl.
 2. Csatlakoztasson egy kompatibilis USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
 3. Vigye át a F_NSTR0.UPG fájlt az USB-tárolóeszközre:
  • Mac OS X operációs rendszerek esetén: Húzza át a F_NSTR0.UPG fájlt az USB-eszköz gyökérmappájába.
  • Windows operációs rendszerek esetén:
   1. Nyissa meg a könyvtárat, ahol létrehozta a fájlt, majd kattintson a jobb egérgombbal a F_NSTR0.UPG fájlra.
   2. A menüben kattintson a Send To... (Küldés...) elemre, majd válassza ki az USB-eszköz meghajtóját (pl.: Cserélhető lemez (E:)).
   3. A rendszer átmásolja a F_NSTR0.UPG fájlt az USB-eszközre.
  Megjegyzés: A frissítést nem végzi el a rendszer, ha a mappa nem az USB-eszköz gyökérkönyvtárában található, vagy ha megváltoztatták a mappa nevét.
 4. A F_NSTR0.UPG fájl átmásolása után távolítsa el az USB-eszközt a számítógépből.
A frissítés átvitele az AV-vevőre

Előbb készítse elő a berendezést, majd vigye át a frissítést az AV-vevőre.

A berendezés előkészítése:
 1. Kapcsolja be a tv-t, és ellenőrizze, hogy arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez az AV-vevő csatlakozik. (Tehát ha az AV-vevő a HDMI2-porthoz van csatlakoztatva, akkor válassza a HDMI2-bemenetet).
 2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
 3. Nyomja meg a távvezérlő HOME gombját, és várjon, amíg megjelenik a HOME (Főképernyő) képernyő.
 4. Helyezze be a F_NSTR0.UPG fájlt tartalmazó USB-eszközt.
Vigye át a frissítést:
 1. A HOME (Főképernyő) menüben a távvezérlő nyílgombjaival válassza ki a Setup (Beállítás) → Software Update (Szoftverfrissítés) → USB update (USB-frissítés) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 2. Amikor megjelenik az Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.455 (Frissítés új szoftververzióra. Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés során. Jelenlegi verzió: xxx.xxx, Új verzió: 001.455) üzenet a tv-képernyőn, válassza ki az OK lehetőséget a távvezérlővel, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 3. Ha az Update Caution (Figyelem! Frissítés.) üzenet jelenik meg a tv képernyőjén, válassza ki az OK lehetőséget a távvezérlővel, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 4. Az AV-vevő letölti a firmware-adatokat az USB-memóriaeszközről.
 5. Letöltés után az AV-vevő újraindul, és megkezdődik a főegység frissítése. A főegység frissítése közben az XX% frissítési állapot jelentik meg az előlapi kijelzőn.
 6. A főegység frissítését követően az AV-vevő automatikusan ismét újraindul.
 7. A frissítés befejezésekor megjelenik egy befejező üzenet a tv-képernyőn.

2. lépés: Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a frissítés

Ellenőrizze a firmware verziószámát. Ha a verziószám 1.455, akkor a firmware-frissítés sikeres volt

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, mi a teendő, ha az AV-vevő firmware-jének számítógéppel és USB-memóriával történő frissítése közben problémái adódnak.

 • Ha az UPDT (Frissítés) és az ERROR (Hiba) üzenet jelenik meg váltakozva az előlapi kijelzőn.
  1. Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a tápkábelt.
  2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
  3. Próbálja meg ismét az Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) eljárást.
 • Áramkimaradás volt a frissítés közben
  Kapcsolja be az AV-vevőt, és végezze el újra az Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) eljárást.
 • A weboldalról letöltött AN10STR-1_455.zip frissítőfájl nem csomagolható ki.
  Sikeresen letöltötte a fájlt? Törölje a fájlt, és töltse le újra.
 • A frissítési folyamat már több mint 60 perce tart, és még mindig nem fejeződött be.
  1. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várjon pár percet, majd csatlakoztassa újra.
  2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
  3. Próbálja megismételni a frissítési eljárást.