Érintett modell

Ez az információ a következő típusokra vonatkozik:

 • STR-DN1080

Információ a jelen letöltésről

Előnyök és fejlesztések

 • Kijavítja azt a hibát, mely miatt a Dolby Atmos hangja zajos lehet
 • Kijavítja azt a hibát, mely miatt előfordulhat, hogy a Dolby Atmos hangja nem hallható ARC-n keresztül
 • Javítja a hálózati csatlakoztathatóságot

Korábbi előnyök és fejlesztések

Korábbi előnyök és fejlesztések megtekintése

Fájlinformáció

Fájlnév

 • M41.R.0518 verziószámú firmware-frissítés a(z) STR-DN1080 készülékhez

Zip fájlnév

 • UPDATE_M41R0518.zip

Fájlverzió

 • M41.R.0518 verzió

Fájlméret

 • 230 MB (241 578 745 byte)

Kibocsátás dátuma

 • 17-02-2022

Előkészületek

Ellenőrizze a firmware verziószámát

Lehetséges, hogy az Ön készülékének firmware-verziója már naprakész, különösen akkor, ha új AV-vevővel rendelkezik. Amennyiben a verziószám M41.R.0518 vagy magasabb, nincs szükség frissítésre.

Amennyiben nem biztos benne, egyszerűen ellenőrizheti, hogy milyen verziószámú firmware-rel rendelkezik:

 1. Kapcsolja be a tv-t, és ellenőrizze, hogy arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez az AV-vevő csatlakozik. Ha az AV-vevő a HDMI2-aljzathoz van csatlakoztatva, válassza ki a HDMI2-t bemenetként.
 2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
 3. Nyomja meg a távvezérlő HOME gombját, és várjon, amíg megjelenik a HOME (Főképernyő) képernyő.
 4. A távvezérlő nyílgombjaival válassza ki a Setup (Beállítás) → System Settings (Rendszerbeállítások) → System Information (Rendszerinformáció) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 5. Ha a tv-képernyőn a(z) M41.R.0518 vagy magasabb verziószám jelenik meg, akkor Ön már a legújabb firmware-verzióval rendelkezik.

Az AV-erősítő firmware-jét kétféle egyszerű módszerrel frissítheti.

MódszerMire lesz szükség?Miért ezt a módszert válasszam?
Internet/hálózat
(AJÁNLOTT)
 • aktív internetkapcsolat (Ethernet-kábellel vagy vezeték nélküli routerrel)
 • kompatibilis tv-készülék
Ezt a módszert ajánljuk, mert így lehet a leggyorsabban és legegyszerűbben frissíteni a firmware-t.
USB-tárolóeszköz
 • számítógép
 • USB-tárolóeszköz
Akkor használja ezt a módszert a firmware frissítéséhez, ha nem tud az interneten keresztül kapcsolódni.

Letöltés és telepítés

Az AV-vevő interneten keresztüli frissítése

Ezt a módszert ajánljuk a frissítéshez, mert ez a legegyszerűbb. Általában 15–60 percet vesz igénybe. Először készítse elő a berendezést, majd töltse le a frissítést az AV-vevőre az interneten keresztül.

Mire lesz szükség?

 • aktív internetkapcsolat (Ethernet-kábellel vagy vezeték nélküli routerrel)
 • kompatibilis tv-készülék

A zökkenőmentes frissítés biztosítása

A frissítés általában igen egyszerű. Az alábbi eljárással biztosíthatja, hogy már elsőre sikerüljön:

 • Körültekintően olvassa el az utasításokat, különben kárt tehet az AV-vevőben.
 • Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a konnektorból az AV-vevőt a frissítés közben.
 • Ne nyomjon meg más gombot az utasításokban szereplőkön kívül.

Készítse elő a berendezést

 1. Kapcsolja be a tv-t, és ellenőrizze, hogy arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez az AV-vevő csatlakozik. Ha a vevő a HDMI2-aljzathoz van csatlakoztatva, válassza a HDMI2-t bemenetként.
 2. Csatlakoztassa az AV-vevőt az internetforráshoz Ethernet-kábellel vagy vezeték nélküli kapcsolattal, routeren keresztül.
 3. Kapcsolja be az AV-vevőt.

Töltse le a frissítést

 1. A Home (Főképernyő) menüben a távvezérlő nyílgombjaival válassza ki a Setup (Beállítás) → System Settings (Rendszerbeállítások) → Software Update (Szoftverfrissítés) → Update via Internet (Frissítés az interneten keresztül) lehetőséget, majd nyomja meg az Enter gombot.
 2. Ha az A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Új szoftververzió található a hálózaton. Szeretné frissíteni a szoftvert?) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, a távvezérlővel válassza ki az OK lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 3. Ha az Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Frissítés új szoftververzióra. Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés során. Jelenlegi verzió: M41.R.XXXX, új verzió: M41.R.0518) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, a távvezérlővel válassza ki a Start (Indítás) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 4. Megkezdődik a frissítési folyamat.
 5. A szoftver letöltését követően a frissítés megkezdése kb. 5 percet vesz igénybe. Ha a When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Amikor elindul a frissítés, a vevő kijelzőablakában megjelenik az „UPDATING” üzenet. A frissítés akár 60 percet is igénybe vehet. Amikor a frissítés befejeződik, a vevő kijelzőablakában megjelenik a „COMPLETE” üzenet, és a vevő automatikusan újraindul. Ne húzza ki a tápkábelt a frissítés közben.) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, a távvezérlővel válassza ki az OK lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 6. A frissítés során az UPDATING (Frissítés) üzenet látható a kijelzőablakban.
 7. A firmware-frissítés akkor fejeződik be, amikor a kijelzőablakban a COMPLETE (Kész) üzenet jelenik meg.
  Megjegyzés: Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a konnektorból az AV-vevőt a frissítés közben.
 8. A frissítés befejezése után az AV-vevő automatikusan újraindul.
 9. Ellenőrizze a firmware verziószámát. Ha a verziószám M41.R.0518, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mi a teendő, ha az AV-vevő interneten keresztül történő frissítése közben problémák adódnak:
 • Ha az Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (A frissítés sikertelen volt. Csatlakoztassa a frissítőfájlokat tartalmazó USB-memóriaeszközt vagy csatlakozzon a hálózathoz az újbóli próbálkozáshoz. Ha a frissítés továbbra sem sikerül, lépjen kapcsolatba a vevőszolgálati központtal.) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn:
  1. Ellenőrizze, hogy a router és minden csatlakoztatott eszköz az AV-vevő és a router között be van-e kapcsolva.
  2. Ellenőrizze, hogy megfelelő típusú kábelt (egyenes vagy crossover) használ-e az AV-vevő és a router között.
  3. Ellenőrizze, hogy az AV-vevő és a router közötti minden kábel helyesen van-e csatlakoztatva.
  4. Próbálja megismételni a frissítési eljárást.
  Megjegyzés: Ha nem tudja elvégezni a szoftverfrissítést, próbálkozzon az Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) eljárással.
 • Ha az Update via the Internet (Frissítés az interneten keresztül) eljárás megkezdése után a Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Letöltési kapacitás: xxxxxx KB/xxxxx KB és xx%) üzenet látható a tv-képernyőn, de a folyamatjelző sávon nem történik változás, akkor a hálózati kapcsolattól függően előfordulhat, hogy az Update via the Internet (Frissítés az interneten keresztül) eljárás hosszú időt (akár 60 percet) vesz igénybe. Ez okozza, hogy a Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Letöltési kapacitás: xxxxxxKB/xxxxxKB és xx%) üzenet megjelenik a tv-képernyőn, de hosszú ideig nem történik változás a folyamatjelző sávon.
 • Ha az Update via the Internet (Frissítés az interneten keresztül) eljárás futtatásakor a Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (A kapcsolat állapota nem erősíthető meg. Nem lehet kommunikálni a kiszolgálóval. Kérem, próbálja később.) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, és nem lehet végrehajtani a firmware-frissítést:
  1. Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel csatlakoztatva van-e.
  2. Ellenőrizze a hálózati beállításoknál, hogy az AV-vevőnek van-e saját IP-címe. (Proxykiszolgáló használata esetén a Proxy Server (Proxy-kiszolgáló) mezőben a használt proxy IP-címét adja meg, ne pedig a proxy állomásnevét)
  3. Próbálja meg ismét elvégezni a frissítést.
 • Ha a frissítés során áramkimaradás történt, kapcsolja be az AV-vevőt, és próbálkozzon meg újra a frissítéssel.
 • Ha a frissítés már több mint 90 perce tart, de még mindig nem fejeződött be, és az AV-vevő vezeték nélküli módon van csatlakoztatva a hálózathoz, akkor csatlakoztassa azt egy kábellel a hálózathoz, és próbálkozzon meg újból az eljárással. Ha probléma továbbra is fennáll, akkor előfordulhat, hogy a hálózati átvitel sebessége túl alacsony. Ebben az esetben próbálja meg az Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) eljárással frissíteni a rendszert.
 • Ha a This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ez az eszköz nincs hálózathoz csatlakoztatva. Végezzen hálózatdiagnosztikát a csatlakoztatási kiszolgálóbeállításoknál.) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, akkor ellenőrizze, hogy a LAN-kábel csatlakoztatva van-e az AV-vevőhöz.
 • Ha az Already Updated (Már frissítve) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, akkor az AV-vevőre jelenleg telepített firmware-verzió a legfrissebb verzió.

Frissítés USB-memóriaeszköz és számítógép segítségével

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha nincs, akkor ezt a módszert használhatja helyette. Ezen módszer esetén le kell töltenie a frissítést a számítógépre, át kell helyeznie egy USB-memóriaeszközre, majd át kell vinnie az AV-vevőre.

A következő operációs rendszereket javasoljuk:

 • Windows 8.1, 10, 11
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

A zökkenőmentes frissítés biztosítása

A frissítés általában igen egyszerű. Az alábbi eljárással biztosíthatja, hogy már elsőre sikerüljön:

 • Körültekintően olvassa el az utasításokat, különben kárt tehet az AV-vevőben.
 • Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a konnektorból az AV-vevőt a frissítés közben.
 • Ne nyomjon meg más gombot az utasításokban szereplőkön kívül.

A frissítés letöltése a számítógépre

 1. Olvassa el és fogadja el a használati feltételeket.
 2. Töltse le a(z) UPDATE_M41R0518.zip fájlt a számítógépére, és jegyezze meg, hogy melyik könyvtárba töltötte le azt.
 3. Keresse meg a fájlt a számítógépen, kattintson rá jobb gombbal, majd válassza a Properties (Tulajdonságok) lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a fájl mérete 230 MB (241 578 745 byte).

Mentés az USB-memóriaeszközre

 1. Csomagolja ki a fájlt a számítógépre:
  • Mac esetén: Lépjen a fájl letöltési helyére, majd kattintson duplán a UPDATE_M41R0518.zip fájlra. A kicsomagolt mappa neve UPDATE
  • Windows esetén:
   1. Lépjen a fájl letöltési helyére, kattintson jobb gombbal a UPDATE_M41R0518.zip fájlra, majd kattintson az Extract All (Az összes kibontása) lehetőségre.
   2. Az Extract Compressed (Zipped) Folders (Tömörített (zippelt) mappák kibontása) ablakban kattintson az Extract (Kibontás) elemre.
   3. Létrejön egy új, UPDATE nevű mappa.
 2. Győződjön meg róla, hogy az UPDATE mappa a következő négy fájlt tartalmazza: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Csatlakoztasson egy kompatibilis USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
  • Mac esetén: Húzza az egérrel az UPDATE mappát az USB-eszköz gyökérkönyvtárába.
  • Windows esetén:
   1. Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a mappát létrehozta, majd kattintson a jobb gombbal az UPDATE mappára.
   2. A megjelenő menüben kattintson a Send To... (Küldés...) elemre.
   3. Válassza ki az USB-eszköz meghajtóját (pl.: Cserélhető lemez (E:)).
   4. A frissítési mappa az USB-eszközre másolódik.

Megjegyzés: A frissítést nem végzi el a rendszer, ha a fájl nem az USB-eszköz gyökérkönyvtárában található, vagy ha megváltoztatták a fájl nevét.

A frissítés átvitele az AV-vevőre

 1. A berendezés előkészítése:
  1. Kapcsolja be a tv-t, és ellenőrizze, hogy arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez az AV-vevő csatlakozik. Ha a lejátszó a HDMI2-aljzathoz van csatlakoztatva, válassza a HDMI2-t bemenetként.
  2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
  3. Ellenőrizze, hogy ne legyen más USB-eszköz csatlakoztatva az AV-vevőhöz. Ha van ilyen, akkor húzza ki azt az AV-vevőből.
 2. Vigye át a frissítést:
  1. Helyezze a frissítőfájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt az AV-vevő előlapján levő USB-portba.
  2. A Home (Főképernyő) menüben a távvezérlő nyílgombjaival válassza ki a Setup (Beállítás) → System Settings (Rendszerbeállítások) → Software Update (Szoftverfrissítés) → Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) lehetőséget, majd nyomja meg az Enter gombot.
  3. Ha az Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Frissítőfájlok találhatók az USB-memórián. Frissíti a szoftvert? Jelenlegi verzió: M35.R.XXXX, új verzió: M41.R.0518) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, a távvezérlővel válassza ki az OK lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
  4. Ha a When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Amikor elindul a frissítés, a vevő kijelzőablakában megjelenik az „UPDATING” üzenet. A frissítés akár 60 percet is igénybe vehet. Amikor a frissítés befejeződik, a vevő kijelzőablakában megjelenik a „COMPLETE” üzenet, és a vevő automatikusan újraindul. Ne húzza ki a tápkábelt a frissítés közben.) üzenet jelenik meg a tv-képernyőn, a távvezérlővel válassza ki az OK lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
  5. Megkezdődik a frissítési folyamat.
  6. A frissítés során az UPDATING (Frissítés) üzenet látható a kijelzőablakban.
  7. A firmware-frissítés akkor fejeződik be, amikor a kijelzőablakban a COMPLETE (Kész) üzenet jelenik meg.
   Megjegyzés: Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a konnektorból az AV-vevőt a frissítés közben.
  8. A frissítés befejezése után a lejátszó automatikusan kikapcsol. A frissítés befejezéséig ne használja, illetve ne kapcsolja ki a lejátszót.
  9. Vegye ki az USB-eszközt az AV-erősítőből, és kapcsolja be a berendezést.
  10. Ellenőrizze a firmware verziószámát. Ha a verziószám M41.R.0518, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit kell tennie, ha az AV-vevő számítógép és lemez használatával történő frissítése közben problémák adódnak:
 • Ha az UPDATE (Frissítés) és az ERROR (Hiba) üzenet jelenik meg váltakozva a vevő kijelzőablakában:
  1. Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a tápkábelt.
  2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
  3. Próbálja meg az USB-memóriával történő frissítést.
 • Ha a frissítés során áramkimaradás történt, kapcsolja be az AV-vevőt, és végezze el újra az Update via USB Memory (Frissítés USB-memória segítségével) eljárást.
 • Ha a weboldalról letöltött UPDATE_M41R0518.zip frissítőfájl nem csomagolható ki, akkor törölje a fájlt, és töltse le újra.
 • Ha a frissítés már több mint 90 perce tart, és még nem fejeződött be:
  1. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várjon pár percet, majd csatlakoztassa újra.
  2. Kapcsolja be az AV-vevőt.
  3. Próbálja megismételni a frissítési eljárást.