Érintett modell

Ez az információ a következő típusokra vonatkozik:

 • FDR-AX43

Szükséges letöltések

A fájl letöltése előtt olvassa el ezt a fejezetet.

A frissítés telepítéséhez először le kell tölteni a Sony fényképezőgép-illesztőprogramot. A részletekért tekintse meg a jelen cikk A Sony fényképezőgép-illesztőprogram letöltése című fejezetét.

Információ a jelen letöltésről

Előnyök és fejlesztések

FONTOS: Miután erre a verzióra frissít az 1.01-es verzióról, az általános beállítások alaphelyzetbe állnak. Kérjük, konfigurálja újra azokat a frissítés után.

 • A stabilitás javítása egyidejű videofelvétel esetén

Fájlinformáció

Fájlnév

 • Update_FDRAX43V102.dmg

Fájlverzió

 • 1.02

Fájlméret

 • 148 MB (148 144 225 byte)

Kibocsátás dátuma

 • 09-03-2022

Előkészületek

Útmutató: A Sony fényképezőgépe firmware-jének frissítése

Ellenőrizze a rendszerszoftver verzióját

A rendszerszoftver verziójának ellenőrzéséhez kövesse az alábbi utasításokat. Amennyiben a rendszerszoftver-verzió 1.01, a frissítést el kell végezni.

Megjegyzés: Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a Date/Time (Dátum/idő) beállítási képernyő, ügyeljen rá, hogy helyesen állítsa be a dátum és az idő értékét.

 1. A fényképezőgépen válassza ki a Menu (Menü) → Setup (Beállítás) → General Settings (Általános beállítások) → Version (Verzió) menüpontot.
 2. Megjelenik a rendszerszoftver verziószáma.

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszerek

A rendszerszoftver-frissítés legújabb verziója a következő Macintosh operációsrendszer-verziókkal kompatibilis:

 • macOS 10.15, 11, 12

Számítógépes hardver

A rendszerszoftver-frissítés legújabb verziója a következő hardverekkel kompatibilis:

 • Merevlemez-tárterület: Legalább 600 MB
 • RAM: Legalább 600 MB

Egyéb hardver

 • A fényképezőgép tápforrása: Teljesen feltöltött NP-FV70A akkumulátorkészletet használjon.
  Megjegyzés: A frissítés csak akkor végezhető el, ha az akkumulátor töltöttsége legalább (három rovátka). Javasoljuk, hogy teljesen feltöltött akkumulátort vagy hálózati adaptert használjon.
 • A fényképezőgéphez mellékelt USB-kábelt használja.
  Megjegyzés: Más USB-kábelekkel nem garantált a frissítés működése.

Letöltés és telepítés

Fontos tudnivaló

 • Miután erre a verzióra frissít az 1.01-es verzióról, az általános beállítások alaphelyzetbe állnak. Kérjük, konfigurálja újra azokat a frissítés után.
 • A rendszerszoftver frissítése előtt zárjon be minden egyéb futó alkalmazást.
 • Teljesen feltöltött akkumulátorkészletet (NP-FV70A) használjon.
 • A frissítés során ne működtesse és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve ne távolítsa el a fényképezőgép akkumulátorát és ne válassza le a hálózati adaptert, mert a tápellátás hirtelen megszűnése miatt a fényképezőgép használhatatlanná válhat.
 • A frissítési folyamat megkezdése előtt távolítsa el a memóriakártyát a fényképezőgépből.
 • A rendszerszoftver frissítése körülbelül 15 percet vesz igénybe. Ne hagyja, hogy számítógépe alvó üzemmódba kapcsoljon ez alatt az idő alatt.
  Megjegyzés: Ha a számítógép mégis alvó üzemmódba lépne, és a frissítés megszakad, a teljes frissítési eljárást újra kell kezdeni.
 • Ne nyissa meg a System Software Updater (Rendszerszoftver-frissítő) menü About This System Software Updater (A rendszerszoftver-frissítő névjegye) menüpontját, mert a szoftver összeomolhat.
 • Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépén kívül semmilyen más készülékhez.
 • Ne csatlakoztassa egymáshoz a fényképezőgépet és a számítógépet, amíg erre vonatkozó utasítást nem kap.
 • Győződjön meg arról, hogy a számítógép csatlakoztatva van az internethez.
 • A System Software Updater ablakában megjelenő utasításoknak megfelelően a fényképezőgépen válassza ki a Menu (Menü) → Setup (Beállítás) → Connection (Csatlakozás) → USB Connect (USB-kapcsolat) menüpontot, majd ellenőrizze, hogy a Mass Storage (Háttértár) beállítás van-e kiválasztva. Ha nem a Mass Storage (Háttértár) beállítás van kiválasztva, válassza ki a Mass Storage (Háttértár) beállítást.
 • Apple silicon (Apple M1) processzorral rendelkező Mac számítógépek esetén módosítania kell a biztonsági házirendet. Az About This Mac (A jelen Mac készülék névjegye) képernyőn látható egy Chip címkével ellátott tétel, mely után fel van tüntetve a chip neve. Tekintse meg a Hogyan módosítható az Apple siliconnal rendelkező Mac számítógépek biztonsági házirendje? című cikket. Intel processzorral rendelkező Mac számítógépek esetén ez a lépés nem szükséges.

A Sony fényképezőgép-illesztőprogram letöltése:

 1. Látogasson el a Sony fényképezőgép-illesztőprogram letöltőoldalára, és töltse le a megfelelő illesztőprogramot:
  Megjegyzés: Az Intel processzorral és az Apple silicon processzorral rendelkező Mac számítógépekhez készült Sony fényképezőgép-illesztőprogramok különbözőek.
 2. Kattintson a Download (Letöltés) gombra.
 3. A jogi nyilatkozat elolvasását követően kattintson a Download (Letöltés) elemre.
 4. Mentse a fájlt a számítógép asztalára (ajánlott).

Az Updater program letöltése:

 1. Kattintson a fenti Download (Letöltés) gombra.
 2. A jogi nyilatkozat elolvasását követően kattintson a Download (Letöltés) elemre.
  Megjegyzés: Megkezdődik a Update_FDRAX43V102.dmg fájl letöltése.
 3. Mentse a fájlt a számítógép asztalára (ajánlott).
  Megjegyzés: Fájlméret: 148 MB (148 144 225 byte)

1. lépés: A Sony fényképezőgép-illesztőprogram telepítése

 1. Zárjon be minden, a számítógépen aktuálisan futó programot.
 2. Kattintson duplán a letöltött Camera_Driver_2102a.dmg vagy Camera_Driver_2110a.dmg fájlra. Ekkor még ne csatlakoztassa a fényképezőgépet.
  Megjegyzés: Ha korábban a számítógéphez csatlakoztatta a fényképezőgépet, válassza le azt az eljárás folytatása előtt.
 3. A rendszer kibontja a Sony fényképezőgép-illesztőprogram telepítőjét.
 4. Kattintson duplán a SonyCameraDriver.pkg ikonjára.
 5. Megnyílik a telepítő képernyője. Kövesse a megjelenő utasításokat.
 6. A rendszer megkéri, hogy engedélyezze az alkalmazás számára az új szoftver telepítését. Adja meg a rendszergazdai fiók jelszavát.

  Megjegyzések:
  • Ha az operációs rendszer megjeleníti a System Extension Blocked (Rendszerbővítmény letiltva) üzenetet (a tényleges üzenet az operációs rendszer verziójától függően eltérő lehet), kattintson az Open Security Preferences (Biztonsági beállítások megnyitása) gombra. Megnyílik a macOS Security & Privacy (Biztonság és adatvédelem) képernyője.
  • Ha az operációs rendszer nem jeleníti meg a System Extension Blocked (Rendszerbővítmény letiltva) üzenetet, a folytatáshoz lépjen a 2. lépés: Indítsa el az Updater programot lépéshez.
 7. A Security & Privacy (Biztonság és adatvédelem) képernyőn nyissa meg a General (Általános) lapot, majd kattintson a kulcs ikonra. Ha a rendszer erre kéri, adja meg a rendszergazdai fiókba való bejelentkezéshez használt jelszót, majd kattintson az Unlock (Feloldás) gombra.
 8. Kattintson az Allow (Engedélyezés) gombra, hogy engedélyezze a rendszer számára a rendszerszoftver betöltésének megkezdését.
 9. Ha az Allow (Engedélyezés) gombra való kattintás után a rendszer erre kéri, indítsa újra a számítógépet, és kezdje elölről a frissítési eljárást.
 10. Ha a Security & Privacy (Biztonság és adatvédelem) képernyő nem tűnik el, akkor zárja be az ablakot.

2. lépés: Indítsa el az Updater programot

 1. Kattintson duplán a letöltött Update_FDRAX43V102.dmg fájlra. Ekkor még ne csatlakoztassa a fényképezőgépet.
 2. A rendszer kibontja a Update_FDRAX43V102 fájlt.
 3. Kattintson duplán a SystemSoftwareUpdater ikonjára.
 4. Egy üzenet jelenik meg, mely arra kéri, hogy engedélyezze az alkalmazás számára, hogy módosításokat hajtson végre. Adja meg a rendszergazdai fiók jelszavát.
 5. Elindul a System Software Updater program.

  Megjegyzések:
  • Ha a rendszer nem áll készen a frissítés megkezdésére, egy hibaüzenet jelenik meg. Végezze el a megfelelő műveleteket az üzenet alapján, majd kattintson ismét duplán a SystemSoftwareUpdater ikonjára.
  • Ha a You need to restart your computer (Újra kell indítania a számítógépét) üzenet jelenik meg, indítsa újra a számítógépet, majd kattintson ismét duplán a SystemSoftwareUpdater ikonjára.
  • Ha a You need to install Sony Camera Driver (Telepítenie kell a Sony fényképezőgép-illesztőprogramot) üzenet jelenik meg, végezze el az 1. lépés: A Sony fényképezőgép-illesztőprogram telepítése lépésben ismertetett eljárást, majd kattintson ismét duplán a SystemSoftwareUpdater ikonjára.
  • Ha a Check the Security & Privacy setting. (Ellenőrizze a biztonsági és adatvédelmi beállításokat.) üzenet jelenik meg, végezze el az 1. lépés: A Sony fényképezőgép-illesztőprogram telepítése eljárás 7. és 8. lépését, majd indítsa újra a számítógépet, és kattintson ismét duplán a SystemSoftwareUpdater ikonjára.
 6. Kapcsolja be a fényképezőgépet, és csatlakoztassa azt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez. Ekkor az USB Mode (USB-mód) felirat jelenik meg a fényképezőgép LCD-kijelzőjén.
 7. Kattintson a Next (Tovább) gombra. A képernyő bal alsó részén megjelenik a jelenlegi és a frissítés utáni verziószám.
  FONTOS: Frissítés közben ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne húzza ki az USB-kábelt.
  Megjegyzés: Ha a számítógép nem találja az eszközt, a számítógép képernyőjén megjelenik a Could not find the camera for this update (Nem található fényképezőgép ehhez a frissítéshez) üzenet. Próbálkozzon a következőkkel:
  • Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
  • Ha a számítógépnek több USB-csatlakozója is van, próbálkozzon a többi csatlakozóval is.
 8. Miután meggyőződött arról, hogy a jelenlegi szoftververzió 1.01 vagy korábbi, kattintson a Next (Tovább) gombra. Ha a jelenlegi rendszerszoftver-verzió 1.02, a frissítés nem szükséges. Ilyen esetben válassza le a fényképezőgépet a számítógépről, és kattintson a Finish (Befejezés) gombra, kapcsolja ki a fényképezőgépet, távolítsa el az akkumulátort, tegye vissza az akkumulátort, majd kapcsolja vissza a fényképezőgépet.
  • Frissítés szükséges
   A System Software Updaterben a jelenlegi rendszerszoftver-verziót mutató kép
  • Frissítés nem szükséges
   A System Software Updaterben a legújabb szoftververziót mutató kép
 9. A fényképezőgép automatikusan alaphelyzetbe áll.
  Megjegyzés: A használt operációsrendszer-verziótól függően előfordulhat, hogy a betöltési ikon nem jelenik meg.
 10. Indítsa el a frissítést. Az automatikus visszaállítás után megkezdődik a frissítés, és megjelenik a folyamatjelző sáv. A frissítés körülbelül 15 percet vesz igénybe.
  FONTOS: Frissítés közben ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne húzza ki az USB-kábelt.
 11. A frissítés befejezése után a fényképezőgép automatikusan újraindul.
 12. Ha az LCD-kijelző ismét bekapcsol, kattintson a Finish (Befejezés) gombra, majd válassza le az USB-kábelt.
  Megjegyzés: Az újraindítást követően bizonyos esetekben megjelenhet az adatvisszaállítási figyelmeztetés. Ez normális működés. Kérjük, várjon, amíg a figyelmeztetés eltűnik.

Megjegyzés: Apple silicon processzorral rendelkező Mac számítógépek esetén a frissítési eljárás befejezése után ajánlott visszaállítani a biztonsági házirendet az eredeti beállításra. Intel processzorral rendelkező Mac számítógépek esetén ez a lépés nem szükséges. Szükség esetén tekintse meg a Hogyan módosítható az Apple siliconnal rendelkező Mac számítógépek biztonsági házirendje? című cikket.

3. lépés: Ellenőrizze az eszköze rendszerszoftver-verzióját

 1. A fényképezőgépen válassza ki a Menu (Menü) → Setup (Beállítás) → General Settings (Általános beállítások) → Version (Verzió) menüpontot.
 2. Megjelenik a rendszerszoftver verziószáma.

Kérdések és válaszok

A frissítés nem megy végbe

Ha a monitor több mint 15 percig fekete, kövesse az alábbi lépéseket a hiba elhárításához:

 1. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
 2. Távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati adaptert a fényképezőgépből, várjon pár percet, majd helyezze be újra az akkumulátort vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
 3. Indítsa újra a számítógépet.
 4. Kapcsolja be a fényképezőgépet és végezze el újból a telepítési eljárást.

A System Software Updater (Rendszerszoftver-frissítő) elindítása után a verzió ellenőrzésére szolgáló képernyő nem jelenik meg, és a Failed to update (A frissítés sikertelen volt) üzenet látható.

Ilyen esetben előfordulhat, hogy korábban a System Software Update Helper (Rendszerszoftver-frissítő segéd) illesztőprogram segítségével frissítette a fényképezőgépét, és nem távolította el azt a szoftvert:

 1. Töltse le ismét a System Software Update Helper (Rendszerszoftver-frissítő segéd) szoftvert, és távolítsa el az illesztőprogramot a letöltött fájl Uninstaller (Eltávolító) mappájában lévő eltávolítóeszközzel.
 2. A System Software Update Helper (Rendszerszoftver-frissítő segéd) illesztőprogram eltávolítása után kattintson duplán a Update_FDRAX43V102.dmg fájlra a frissítés újraindításához.