Érintett modell

Ez az információ a következő típusokra vonatkozik:

 • SRS-X77

Információ a jelen letöltésről

Előnyök és fejlesztések

 • Még biztonságosabbá tett kommunikáció.

FONTOS: Ez a firmware-frissítés elengedhetetlen a Chromecast built-in zeneterjesztési szolgáltatás további használatához.

Korábbi előnyök és fejlesztések

Korábbi előnyök és fejlesztések megtekintése

Fájlinformáció

Fájlnév

 • 1.60.3351 verziószámú firmware-frissítés a(z) SRS-X77 készülékhez

Fájlverzió

 • 1.60.3351

Fájlméret

 • 165 MB (173 711 325 byte)

Kibocsátás dátuma

 • 02-11-2021

Előkészületek

Ellenőrizze a firmware verziószámát

Ez a frissítő segédprogram nem szükséges, ha már frissítette személyes audiorendszerét a(z) 1.60.3351 firmware-verzióra. Amennyiben nem biztos benne, egyszerűen ellenőrizheti, hogy milyen verziószámú firmware-rel rendelkezik. Ennek két módja van:

 • Ellenőrzés a Sony | Music Center (SongPal) alkalmazás használatával.
  1. A Sony | Music Center (SongPal) alkalmazással csatlakoztassa az egységet ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz, amelyhez okostelefonja is csatlakozik.
  2. Indítsa el okostelefonján a Sony | Music Center (SongPal) alkalmazást.
  3. A Speaker & Group (Hangsugárzó és csoport) képernyőn válassza ki a hangsugárzóját.
  4. Válassza a Settings (Beállítások) lehetőséget.
  5. A Settings (Beállítások) képernyőn válassza az Other Settings (Egyéb beállítások) lehetőséget.
  6. Az Other Settings (Egyéb beállítások) képernyőn ellenőrizze a hangsugárzó firmware-verzióját.
 • Ellenőrzés személyi számítógép használatával.
  1. Csatlakoztassa az egységet a számítógéphez egy LAN-kábel segítségével (nem tartozék).

   Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy az egység hátulján találhatón NETWORK OFF/ON (Hálózat ki/be) kapcsoló ON (Be) állásban legyen.
  2. Csatlakoztassa a tápkábelt (tartozék) a hálózati adapterhez (tartozék). Nyomja meg a (Be/készenlét) gombot a bekapcsoláshoz.

   Megjegyzés: Várjon, amíg a LINK jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan rózsaszínűen világít.
  3. Nyissa meg a Sony Network Device Setting (Hálózati eszközbeállítás) ablakot a számítógépén.
   1. Indítson el egy böngészőt
   2. Adja meg a következő URL-t a címsávban: http://169.254.1.1
  4. Válassza ki a nyelvet a Language Setup (Nyelv beállítása) menüből, ha megjelenik.
  5. A Device Details (Eszközrészletek) képernyők megjelenik a Firmware Version (Firmware-verzió) (X.XX.X.XX).

   Megjegyzés: Ezen a képernyőn a Firmware Version (Firmware-verzió), a Model Name (Modellnév), a Device Name (Eszköznév), a Connection Type (Kapcsolat típusa), az Internet Access (Internet-elérés), az SSID és a Security Method (Biztonsági mód) is megjelenik.

A személyes audiorendszer firmware-jét 2 egyszerű módszerrel frissítheti:

MódszerMire lesz szükség?Miért ezt a módszert válasszam?

Internet/hálózat
(AJÁNLOTT)

 • Ethernet-kábel vagy vezeték nélküli router a személyes audiorendszer internethez történő csatlakoztatásához
 • Győződjön meg arról, hogy személyes audiorendszere csatlakoztatva van az alábbiakhoz:
  • aktív internetkapcsolat
Ezt a módszert ajánljuk, mert így lehet a leggyorsabban és legegyszerűbben frissíteni a firmware-t.
USB-tárolóeszköz
 • számítógép
 • USB-tárolóeszköz
Akkor használja ezt a módszert a firmware frissítéséhez, ha nem tud az interneten keresztül kapcsolódni.

Telepítés

Internet/hálózat

Ezt a módszert ajánljuk a frissítéshez, mert ez a legegyszerűbb. Általában 3–10 percet vesz igénybe.

Megjegyzés: Nem frissíthet a legújabb szoftverre, ha a berendezés NEM csatlakozik az internethez (hálózathoz).

 1. Csatlakoztatás az internethez (hálózathoz)
  Megjegyzés: Ha a hangsugárzó közvetlenül egy számítógéphez van csatlakoztatva a LAN-kábellel a verzióellenőrzéshez, válassza le a LAN-kábelt, és csatlakoztassa azt közvetlenül egy hozzáférési ponthoz.
 2. Ha a hangsugárzó be van kapcsolva, nyomja meg a (Be/készenlét) gombot, és kapcsolja ki azt.
 3. Nyomja meg a (Be/készenlét) gombot a bekapcsoláshoz.
 4. Várjon, amíg a LINK jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatos narancssárga vagy pirosas színre vált. Ha szoftverfrissítés válik elérhetővé, világítani kezd az UPDATE gomb.
  Megjegyzés: Az UPDATE gomb nem világít, ha a készülék a legújabb szoftverrel rendelkezik.
 5. Tartsa nyomva az UPDATE gombot, amíg sípoló hangjelzéseket nem hall. A szoftverfrissítés megkezdésekor az UPDATE gomb villog.
  Megjegyzés: A hangsugárzó a frissítés során nem használható.
 6. Az UPDATE gomb villogása (az időköze és az állapota) változik, ahogy a frissítés előrehalad
 7. A frissítés befejeztével az UPDATE gomb fénye kialszik, és a hangsugárzó automatikusan készenléti módba vagy BLUETOOTH/Network (Bluetooth/hálózati) készenléti módba kapcsol.
 8. A frissítés sikeres végrehajtásának megerősítéséhez ellenőrizze a verziószámot az „Ellenőrizze a firmware verziószámát” című részben ismertetett lépések végrehajtásával.

Kérdések és válaszok

A frissítés során a lámpa pirosan, az UPDATE gomb pedig narancssárgán villog.

A szoftverfrissítés sikertelen volt. Ezt követően az egység egyetlen kezelőszervét vagy funkcióját sem tudja használni, kivéve a be-/kikapcsoló gombot. A következő lépésekkel ellenőrizze a hangsugárzó állapotát, és egy USB flash meghajtó segítségével végezze el a szoftverfrissítést.

 1. Tartsa nyomva a  (Be/készenlét) gombot a hangsugárzó kikapcsolásához.
 2. Nyomja meg a  (Be/készenlét) gombot a hangsugárzó bekapcsolásához.
 3. Várjon körülbelül 3 percet (vagy amíg a hálózati kapcsolat feláll), majd ellenőrizze az UPDATE gomb állapotát a hangsugárzón.

Az UPDATE jelzőfény továbbra is narancssárgán világít.

A szoftverfrissítés sikertelen volt. A személyes audiorendszerének firmware-frissítése egy USB flash meghajtó használatával is elvégezhető.

A Be/készenlét gomb jelzőfény piros, az UPDATE gomb pedig narancssárga fénnyel villog.

A szoftverfrissítés sikertelen volt. A személyes audiorendszerének firmware-frissítése egy USB flash meghajtó használatával is elvégezhető.

Megjegyzések:

 • A frissítés alatt hagyja a hangsugárzót a hálózati tápellátáshoz és a hálózatra csatlakoztatva.
 • NE húzza ki a hálózati adaptert a frissítés befejezése előtt.
 • NE kapcsolja ki az egységet a frissítés alatt.
 • A frissítés általában 3–10 percet vesz igénybe, de több időbe is telhet a hálózati környezettől függően.

USB

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha nincs, akkor ezt a módszert használhatja helyette. Ezzel a módszerrel letölti a frissítést a számítógépre, áthelyezi egy USB-memóriaeszközre, majd átviszi a személyes audiorendszerre.

A firmware-frissítés előkészítése:

A firmware letöltése előtt győződjön meg arról, hogy számítógépén az alábbi operációs rendszerek egyike fut, valamint rendelkezik a megfelelő USB flash meghajtóval:

Támogatott operációs rendszerek:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) vagy újabb

Megjegyzés: Windows 8.1 használata esetén kérjük, asztali módban használja azt. A megfelelő működés nem minden, kompatibilis operációs rendszerrel rendelkező számítógép esetén garantált.

Adatrögzítési eszköz:

USB flash: Nem minden 256 MB-nál nagyobb kapacitású USB flash meghajtó esetén garantálható a sikeres működés.

A személyes audiorendszer firmware-frissítése USB flash meghajtóról – „A” módszer

Megjegyzés: A szoftverfrissítés elvégzését követően nem lehet visszatérni az előző szoftververzióra.

A firmware letöltése:
 1. Zárja be az összes egyéb ablakot és futó programot, kivéve ezt az oldalt.
 2. Olvassa el az ezen az oldalon látható felhasználási feltételeket, és pipálja be a feltételek elolvasását igazoló négyzetet.
 3. Töltse le a firmware-frissítést. Megkezdődik az SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) fájl letöltése.
 4. Mentse a fájlt a számítógép asztalára.
  Megjegyzések:
  • Windows 10 vagy 8.1 használata esetén a frissítési fájlt automatikusan a Letöltések mappába menti a rendszer. Kattintson az Asztal csempére a Kezdőképernyőn, és keresse meg a letöltött fájlt a Letöltések mappában a Fájlkezelő segítségével.
  • Ez a fájl kizárólag a(z) SRS-X77 frissítésére szolgál. A fájl nem használható egyéb személyes audiorendszerekhez.
A letöltött fájl előkészítése:
 • Windows használata esetén
  1. Kattintson jobb gombbal a letöltött SRSX77V1603351.zip fájlra.
  2. Kattintson az Extract All (Az összes kibontása) lehetőségre
  3. A megnyíló Extract Compressed (Zipped) Folders (Tömörített (zippelt) mappák kibontása) ablakban kattintson az Extract (Kibontás) elemre.
  4. Ekkor megnyílik az SRSX77V1603351 mappa az asztalon
  5. Az UPDATE mappában 4 fájl található: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Mac OS használata esetén
  1. Kattintson duplán a mentett SRSX77V1603351.zip fájlra.
  2. Az asztalon létrejön az SRSX77V1603351 mappa

Megjegyzés: Az operációs rendszertől függően a letöltés után a kibontás automatikusan is megtörténhet. Az Ön által használt operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy a fent leírt eljárással nem tudja kibontani a fájlt. Ez utóbbi esetben kérjük, használjon a kibontáshoz megfelelő szoftvert.

A frissítőfájlok átmásolása az USB flash meghajtóra:
 1. Helyezze be az előkészített (formázott) USB flash meghajtót a számítógép egyik USB-nyílásába.
 2. Másolja át az UPDATE mappát az USB flash meghajtóra.
Az audiorendszer frissítése USB-n keresztül:
 1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (tartozék) a hangsugárzó DC IN 18 V aljzatához.
 2. Csatlakoztassa a hálózati adapterhez csatlakoztatott tápkábelt egy fali aljzathoz. Ügyeljen a megfelelő illeszkedésre. Állítsa a hátoldalon található NETWORK OFF/ON (Hálózat ki/be) kapcsolót ON (Be) állásba.
 3. Nyomja meg a (Be/készenlét) gombot a bekapcsoláshoz.
 4. Várjon körülbelül 4 percet, amíg a LINK visszajelző villogása lelassul.
 5. Nyomja meg és tartsa nyomva az AUDIO IN gombot és a hangerő csökkentése gombot.
 6. A sípolásokat követően világítani kezd az UPDATE gomb.
  Megjegyzés: Ha hálózathoz csatlakozik, előfordulhat, hogy az UPDATE gomb már narancssárgán világít. Ebben az esetben is hajtsa végre az ezen az oldalon ismertetett folyamatot, illetve várja meg a sípoló hangot.
 7. Miközben az UPDATE gomb világít, helyezze be az USB flash meghajtót a hangsugárzó hátoldalán lévő DC-OUT ONLY (USB) portba.
 8. A szoftverfrissítés megkezdésekor az UPDATE gomb villogni kezd
  Megjegyzés: A frissítés során a hangsugárzó nem használható.
 9. Az UPDATE gomb villogása (az időköze és az állapota) változik, ahogy a frissítés előrehalad
 10. A frissítés befejeztével az UPDATE gomb fénye kialszik, és a hangsugárzó automatikusan készenléti módba vagy BLUETOOTH/Network (Bluetooth/hálózat) készenléti módba kapcsol.
 11. Ellenőrizze a firmware verziószámát.

Megjegyzések:

 • A frissítés során hagyja a tápforráshoz csatlakoztatva a hangsugárzót
 • NE húzza ki a hálózati adaptert a frissítés befejezése előtt.
 • NE kapcsolja ki az egységet a frissítés alatt.
 • A frissítés általában 10 percet vesz igénybe.

A személyes audiorendszer firmware-frissítése USB flash meghajtóról – „B” módszer

Ha a (Be/készenlét) visszajelző pirosan, az UPDATE gomb pedig narancssárgán villog, akkor a szoftverfrissítés sikertelen volt.
Le kell töltenie a firmware-frissítést a számítógépére, el kell mentenie azt egy USB flash meghajtóra, majd fel kell töltenie azt a hangsugárzójára.
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés: A szoftverfrissítést követően nem lehet visszatérni az előző szoftververzióra.

A firmware letöltése:
 1. Zárja be az összes egyéb ablakot és futó programot, kivéve ezt az oldalt.
 2. Olvassa el az ezen az oldalon látható felhasználási feltételeket, és pipálja be a feltételek elolvasását igazoló négyzetet.
 3. Töltse le a firmware-frissítést. Megkezdődik az SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) fájl letöltése.
 4. Mentse a fájlt a számítógép asztalára.
  Megjegyzések:
  • Windows 10 vagy 8.1 használata esetén a frissítési fájlt automatikusan a Letöltések mappába menti a rendszer. Kattintson az Asztal csempére a Kezdőképernyőn, és keresse meg a letöltött fájlt a Letöltések mappában a Fájlkezelő segítségével.
  • Ez a fájl kizárólag a(z) SRS-X77 frissítésére szolgál. A fájl nem használható egyéb személyes audiorendszerekhez.
A letöltött fájl előkészítése:
 • Windows használata esetén
  1. Kattintson jobb gombbal a letöltött SRSX77V1603351.zip fájlra.
  2. Kattintson az Extract All (Az összes kibontása) lehetőségre.
  3. A megnyíló Extract Compressed (Zipped) Folders (Tömörített (zippelt) mappák kibontása) ablakban kattintson az Extract (Kibontás) elemre.
  4. Ekkor megnyílik az SRSX77V1603351 mappa az asztalon.
  5. Az UPDATE mappában 4 fájl található: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Mac OS használata esetén
  1. Kattintson duplán a mentett SRSX77V1603351.zip fájlra.
  2. Az asztalon létrejön egy UPDATE nevű mappa, amely a következő fájlokat tartalmazza: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID

Megjegyzés: A fenti operációs rendszerek automatikusan ki képesek bontatni a letöltött fájlt, de ha nem tudja kibontani a fájlokat ezen a módon, akkor lehet, hogy egy külön kicsomagolóprogramot kell használnia.

A frissítőfájlok átmásolása az USB flash meghajtóra:
 1. Helyezze be a flash meghajtót a számítógép valamelyik USB-portjába.
 2. Húzza az Update mappát az asztalról a flash meghajtóra.
Az audiorendszer frissítése USB-n keresztül:
 1. Csatlakoztassa a hangsugárzót hálózati áramforrásra az eredeti hálózati adapter segítségével.
 2. Helyezze a hangsugárzó hátoldalán található hálózati kapcsolót „ON” állásba.
 3. Kapcsolja ki a hangsugárzót, amikor a (Be/készenlét jelzőfény piros, a frissítési gomb pedig narancssárga fénnyel villog.
 4. Helyezze be a frissítőfájlokat tartalmazó flash meghajtót a hangsugárzó DC-OUT ONLY (USB) portjába.
 5. Kapcsolja be ismét a hangsugárzót
  Megjegyzés: Kérjük, 3 percen belül végezze el a 3–5. lépéseket.
 6. Amikor az UPDATE gomb villogni kezd, megkezdődik a firmware-frissítés letöltése a hangsugárzóra.
  Megjegyzés: A letöltés közben nem használható a hangsugárzó.
 7. Miközben a letöltés halad, a villogás lelassul, míg végül a frissítés végeztével leáll
 8. Amikor a letöltés befejeződik, a hangsugárzó automatikusan készenléti módba vagy Bluetooth/hálózati készenléti módba kapcsol.
 9. Ellenőrizze a vezeték nélküli SRS-X77 hangsugárzó szoftververziójának megjelenítésével, hogy sikerült-e a frissítés.