Érintett modell

Ez az információ a következő típusokra vonatkozik:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Információ a jelen letöltésről

Előnyök és fejlesztések

 • Biztonsági frissítéseket biztosít (A Settings (Beállítások) menüben megjelenő biztonsági szint 2021 márciusának megfelelő lesz)

FONTOS:

 • A kapcsolat stabilitásának javításához a Music Center for PC szoftvert és a Walkman firmware-jét is frissítenie kell a legújabb verzióra. Ha valamelyik nincs a legújabb verzióra frissítve, előfordulhat, hogy a Music Center for PC szoftver és a Walkman készülék csatlakozása nem lesz megfelelő.
 • A dátum és az idő beállításának helyesnek kell lennie a Walkman készüléken, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a frissítési értesítés nem jelenik meg. Ha nincsenek megfelelően beállítva, manuálisan állítsa be a dátumot és az időt.

Korábbi előnyök és fejlesztések

Korábbi előnyök és fejlesztések megtekintése

Fájlinfó

Fájlverzió

 • 4.02.00 verzió

Kibocsátás dátuma

 • 18-03-2021

Előkészületek

Ellenőrizze a firmware verziószámát

Ha már elvégezte a 4.02.00 szoftververzióra való frissítést Walkman készülékén, nem kell elvégeznie ezt a frissítést.

 1. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 2. Koppintson a Settings (Beállítások) → System (Rendszer) → About device (Eszköz névjegye) lehetőségre.
 3. A típusnév és a szoftververzió a Model & hardware (Típus és hardver), valamint a Build number (Build-szám) menüpont alatt található.

A frissítést megelőzően

 • A frissítés alatt gondoskodjon a hálózathoz való csatlakozásról.
 • Frissítés után a firmware nem állítható vissza korábbi verzióba.
 • A frissítés után a Bluetooth-funkció Wireless playback quality (Vezeték nélküli lejátszási minőség) beállítása visszaállhat az alapértelmezett értékre (LDAC-Connection pref. (LDAC-csatlakozás preferált)).
 • A frissítés után megjelenhet a Permissions (Jogosultságok) képernyő. Ilyen esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 • Vigyen át minden adatot a Walkman készülékről a számítógépre, mivel a Walkman készüléken maradó adatok elveszhetnek a frissítés közben.
 • Nem szavatoljuk, hogy a zeneszámok és adatok nem sérülnek vagy törlődnek a frissítés során.
 • A frissítéshez a Walkman készüléknek körülbelül 2 GB szabad tárhellyel kell rendelkeznie. Kérjük, ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a kellő mennyiségű tárhely.
 • Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő szabad hely a beépített flash memórián, másoljon vissza minden szükségtelen adatot a számítógépre a szabad hely növelése érdekében.
 • Ügyeljen rá, hogy a Walkman töltési állapotban legyen, és az akkumulátor legalább 60%-ig fel legyen töltve.
 • A fájl telepítése közben ügyeljen rá, hogy rendszergazdaként vagy rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználóként legyen bejelentkezve.
 • A kommunikációs költségek a felhasználót terhelik.

Fontos tudnivaló

A Music Center for PC alkalmazást használó vásárlók számára:

 • A kapcsolat stabilitásának javítása érdekében frissítse a legújabb verzióra a Music Center for PC szoftvert és a Walkman készülék szoftverét.
 • Ha nincsenek a legújabb verzióra frissítve, akkor előfordulhat, hogy a Walkman készülék nem tud csatlakozni a Music Center for PC szoftverhez.

Ha a dátum és idő nincs megfelelően beállítva a Walkman készüléken, előfordulhat, hogy a frissítési értesítés nem jelenik meg. Kérjük, ellenőrizze a dátum és idő helyes beállítását. Ha nincsenek megfelelően beállítva, kérjük, manuálisan állítsa be a dátumot és az időt.

A dátum és idő beállítása

 1. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 2. Koppintson a Clock (Óra) ikonra a jelenlegi dátum és idő megjelenítéséhez.
  MEGJEGYZÉS: Ha a dátum és idő helyesen van beállítva, a Walkman készüléken meg fog jelenni a frissítési értesítés. Ha a dátum és idő beállítása nem helyes, állítsa be a helyes dátumot és időt az alábbi eljárással.
 3. Térjen vissza a Kezdőképernyőre a képernyő alján található (a Navigációs sáv kezdőképernyője) lehetőségre koppintva.
 4. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 5. Koppintson a menüelemekre a következő sorrendben: Settings (Beállítások) – System (Rendszer) – Date & time (Dátum és idő).
 6. Ha az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) beállítás be van kapcsolva, koppintson az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) lehetőségre. A Set date (Dátum beállítása) és a Set time (Idő beállítása) opció jól láthatóan megjelenik az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) opció alatt.
 7. Koppintson a Set date (Dátum beállítása) lehetőségre, és állítsa be a helyes dátumot. Ezután koppintson az OK lehetőségre, hogy visszatérjen a Date & time (Dátum és idő) képernyőre.
 8. Koppintson a Set time (Idő beállítása) lehetőségre, és állítsa be a helyes időt. Ezután koppintson az OK lehetőségre, hogy visszatérjen a Date & time (Dátum és idő) képernyőre.
 9. Kapcsolja be az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) opciót.

Letöltés és telepítés

A következő módszerek egyikének alkalmazásával végezheti el a frissítést:

 • Frissítés Wi-Fi-n keresztül (vezeték nélküli LAN)
 • Frissítés a Music Center for PC alkalmazás használatával

1. lépés: Telepítse a frissítést

(1) Frissítés Wi-Fi-n keresztül (vezeték nélküli LAN)

Wi-Fi-s internetkapcsolattal letöltheti a Walkman készüléke frissítéséhez szükséges legújabb szoftvert. Új szoftver megjelenésekor egy frissítési értesítés jelenik meg a kijelzőn, ha a Walkman készülék rendelkezik Wi-Fi-kapcsolattal.

 1. Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy áramforráshoz.
 2. Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a Walkman készülék csatlakozzon az internethez.
 3. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 4. Koppintson a Settings (Beállítások) → System (Rendszer) → Advanced (Speciális) → System updates (Rendszerfrissítések) lehetőségre.
 5. Körültekintően olvassa el az üzenetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítés elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítés megkísérlése során engedélyeznie kell a tárhelyhez való hozzáférést. Ilyen esetben adjon engedélyt a tárhely elérésére.

(2) Frissítés a Music Center for PC alkalmazás használatával

A Music Center for PC egy számítógépes alkalmazás, mely a Walkman készüléken használni kívánt tartalmak kezelésére szolgál. Elindításakor a Music Center for PC csatlakozik egy frissítési kiszolgálóhoz az interneten keresztül, és automatikusan ellenőrzi a Walkman készülék frissítési információit.

 1. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy a Walkman készülék lecsatlakozzon az internetről.
 2. Indítsa el a Music Center for PC szoftvert a számítógépen.
 3. Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez.
 4. A Walkman kijelzőjén megjelenik a Use USB for (USB használata a következőre:) párbeszédablak. Koppintson a File Transfer (Fájlátvitel) lehetőségre a Use USB for (USB használata a következőre:) párbeszédablakban, majd koppintson az OK lehetőségre.
 5. A frissítési értesítés megjelenik a számítógép képernyőjén. Körültekintően olvassa el az üzenetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítés elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a Walkman készülék csatlakozzon az internethez.

2. lépés: Ellenőrizze a frissítés sikerességét

A frissítést követően a következő lépésekkel bizonyosodjon meg róla, hogy az új verzió telepítése sikeres volt-e:

 1. Húzza el felfelé az ujját a Walkman készülék Kezdőképernyőjén.
 2. Koppintson a Settings (Beállítások) → System (Rendszer) → About device (Eszköz névjegye) lehetőségre. A szoftververzió a Build number (Build-szám) menüpont alatt látható.
 3. Ha a Build number (Build-szám) 4.02.00, a frissítés sikeres volt.