Érintett modell

Ez az információ a következő típusokra vonatkozik:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Információ a jelen letöltésről

Előnyök és fejlesztések

 • Hozzáadja a 100P és 120P opciókat a Slow & Quick Motion (Lassítás és gyorsítás) képkockasebességi menühöz, amikor a kodek beállítása RAW vagy RAW & XAVC-I
 • A fényképezőgép általános stabilitásának javítása

Korábbi előnyök és fejlesztések

 • Javítja azt a hibát, mely miatt az EI-érték nem megfelelően jelent meg a Cine EI üzemmódban való lejátszás során
 • A fényképezőgép általános stabilitásának javítása

MEGJEGYZÉS: Az előző verziókkal kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a szervizhez.

Fájlinformáció

Fájlnév

 • BODYDATA.DAT

Kibocsátás dátuma

 • 【DATE】

Előkészületek

Ez a dokumentum bemutatja, hogy miként lehet frissíteni az ILME-FX6 készülék rendszerszoftverét. A verziófrissítési adatok elsőként egy SDXC típusú SD-kártyára vagy egy CFexpress Type A-memóriakártyára lesznek mentve, és a frissítés a MENU (Menü) használatával lesz elvégezve.
MEGJEGYZÉSEK:

 • A CFexpress Type A-memóriakártyára a jelen dokumentum CFexpress-kártyaként hivatkozik.
 • A MENU (Menü) használatával kapcsolatos részletekért tekintse meg a Használati útmutatót.

A meglévő verzió ellenőrzése

Operációs rendszerek

Válassza a Version (Verzió) → Version Number (Verziószám) lehetőséget a Maintenance (Karbantartás) menüben az ILME-FX6 készülék verziószámának megjelenítéséhez.

Megjegyzések a frissítéssel kapcsolatban

 • A frissítés során mindig csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert. Ha az akkumulátor is csatlakoztatva van, a frissítés a hálózati adapter leválasztása esetén is folytatódik.
 • Válassza le a csatlakoztatott eszközöket (pl. USB-eszközök, SDI-, HDMI-, mikrofon- és papucshoz csatlakoztatott tartozékok), és távolítson el minden, a frissítés során nem használt adathordozót.
 • SD-kártya használata esetén ügyeljen rá, hogy az SDXC- vagy CFexpress-memóriakártya legyen. A támogatott SDXC-kártyákkal vagy CFexpress-kártyákkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a Használati útmutatót.
 • Olyan SDXC- vagy CFexpress-kártyát használjon, amely az egység formázási funkciójával, annak memóriakártya-foglalatában lett megformázva. A formázási funkcióval kapcsolatos részletekért tekintse meg a Használati útmutatót.

A verziófrissítési adatok mentése egy SDXC- vagy CFexpress-kártyára

 1. Helyezze be a megformázott SDXC- vagy CFexpress-kártyát egy számítógépbe.
 2. Töltse le a verziófrissítési adatokat tartalmazó ZIP-fájlt a verziófrissítési adatok letöltésére szolgáló oldalról, és mentse az adatokat a számítógépre.
 3. Tömörítse ki a ZIP-fájlt a verziófrissítési adatok (.dat kiterjesztésű fájlnév) elérhetővé tételéhez, majd mentse az adatokat az SDXC- vagy CFexpress-kártya gyökérkönyvtárába.

MEGJEGYZÉS: Ne módosítsa a fájlnevet.

A rendszerszoftver-verzió frissítése

MEGJEGYZÉS: A rendszerszoftver frissítése közben ne hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét sem. Ilyen esetben a verziófrissítés nem megy végbe, ami az egység hibás működését okozhatja.

 • Ne távolítsa el az SDXC- vagy CFexpress-kártyát
 • Ne kapcsolja ki az egységet

Az egység működtetésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a Használati útmutatót.

 1. Helyezze be a verziófrissítési adatokat tartalmazó SDXC- vagy CFexpress-kártyát az egység B foglalatába.
  MEGJEGYZÉS: Csak a B foglalat ismeri fel a verziófrissítési adatokat.
 2. Válassza a Version (Verzió) → Version Up (Verziófrissítés) menüpontot a Maintenance (Karbantartás) menüben, majd válassza az Execute (Végrehajtás) lehetőséget.
  MEGJEGYZÉS: Megjelenik a Please use the AC Adapter (Kérjük, használja a hálózati adaptert) üzenet. Ha a rendszer nem ismeri fel a verziófrissítési adatokat, a Version Up (Verziófrissítés) menüpont nem választható ki.
 3. Válassza az Execute (Végrehajtás) lehetőséget a verziófrissítés megerősítési képernyőjén.
  MEGJEGYZÉS: Megjelenik a Version Update VX.XXVY.YY (Verziófrissítés, VX.XX → VY.YY) üzenet (X.XX: aktuális verziószám, Y.YY: legújabb verzió száma).

 4. Válassza ki ismét az Execute (Végrehajtás) lehetőséget a verziófrissítés megerősítési képernyőjén. Megkezdődik a verziófrissítés. Amikor a verziófrissítés megkezdődik, a hozzáférési jelzőfény villog. A folyamat körülbelül 6 percet vesz igénybe (az idő a régi és az új frissítési verziók kombinációjától függően eltérő lehet). Ha a verziófrissítés sikeresen befejeződik, a hozzáférési jelzőfény villogása leáll, és az egység automatikusan újraindul.
  MEGJEGYZÉS: Ha 15 percig vagy hosszabb ideig fekete képernyő látható, állítsa az egység be-/kikapcsológombját OFF (KI) állásba, húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, végül pedig állítsa ON (BE) helyzetbe a be-/kikapcsológombot. Ellenőrizze a verziófrissítési eljárást, majd végezze el ismét a frissítési eljárást az 1. lépéstől. Ha a verziófrissítési probléma továbbra is fennáll, és a frissítés sikertelen, előfordulhat, hogy az egység hibás. Forduljon a Sony szerviz képviselőjéhez.

 5. Ellenőrizze, hogy frissült-e a verzió (lásd: A meglévő verzió ellenőrzése). Ha a rendszerszoftver nem frissült a legújabb verzióra, ellenőrizze a verziófrissítési eljárást, majd végezze el ismét a frissítési eljárást az 1. lépéstől.