Információ a jelen letöltésről

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha erre nincs mód, akkor válassza ezt a módszert. A frissítés menete a következő: letölti a frissítést a számítógépre, kiírja azt egy üres lemezre, majd erről a lemezről frissíti a Blu-ray lejátszót.

A következő operációs rendszer használatát ajánljuk: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Annak biztosítása, hogy a frissítés gond nélkül menjen

A frissítés menete általában egyszerű. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan kell eljárni:

 • Olvassa el alaposan az utasításokat, máskülönben kárt tehet a Blu-ray lejátszóban!
 • Ne kapcsolja ki a Blu-ray lejátszót - és ne húzza azt ki a konnektorból - a frissítés közben!
 • Ne nyomjon meg semmilyen gombot, csakis azokat, amelyeket az utasítás előír!

Töltse le a frissítés a számítógépre:

 1. Olvassa el és fogadja el a felhasználási feltételeket
 2. Töltse le az UPDATA_M11R0502M.ZIP nevű fájlt a számítógépre - és jegyezze meg, hogy hova töltötte azt le
 3. Menjen a fájlra és ellenőrizze, hogy annak mérete 98.2 MB-e (103,075,137 bájt)
 4. Tömörítse ki a fájlt - a kitömörített fájl neve UPDATA_M11R0502.ISO lesz
 5. Kattintson jobb gombbal az UPDATA_M11R0502.ISO fájlon, majd válassza a Get info [Információk] elemet
 6. Ellenőrizze, hogy a fájl mérete 100.0 MB-e (105,781,248 bájt).


  Fájlinformációk

Hozza létre a lemezt:

 • Indítsa el a Disk Utility programot a Mac-en (Applications > Utilities > Disk Utility)
 • Húzza be az UPDATA_M11R0502.ISO fájlt a Disk Utility program bal oldali paneljába.


  A Disk Utility program

 • Tegyen egy üres írható CD-t a számítógépbe
 • Válassza ki az UPDATA_M11R0502.ISO fájlt, kattintson a Burn ikonra, majd kattintson a Burn [Írás] opcióra.
  Ha szeretné ellenőrizni, hogy mit ír ki, akkor kattintson a kis háromszög ikonra, és válassza a Verify burned data [Kiírt adatok ellenőrzése] opciót.


  CD-írási opciók

 • A gép kiírja a fájlt a CD-re
 • Amikor megjelenik a "Burned Successfully" [Az írás sikeresen befejeződött] üzenet, akkor kattintson az OK gombra a lemez kiadásához
 • Ha nem biztos benne, hogy az írás sikerült, akkor írjon ki egy másik lemezt

Frissítés felmásolása a lejátszóra

Először készítse elő a készüléket, majd másolja át rá a frissítést.

Készítse elő a készüléket:

 1. Kapcsolja be a TV-t, és ellenőrizze, hogy az arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez a Blu-ray lejátszó csatlakoztatva van. (Tehát ha a lejátszó az AV1 csatlakozóhoz van csatlakoztatva, akkor válassza az AV1 bemenetet.)
 2. Kapcsolja be a Blu-ray lejátszót
 3. Tegye be a lemezt a lejátszóba, és csukja be a lemeztálcát

Másolja fel a frissítést:

 1. A lemez betöltése után a Perform version update? [Végezzen verziófrissítést?] üzenet jelenik meg a TV-n
 2. Válassza ki az OK lehetőséget a távirányító segítségével, majd nyomja meg az ENTER gombot
 3. A frissítési folyamat elindul
 4. A frissítés közben a */9" üzenet jelenik meg a TV képernyőjén. A frissítés során a * a 0 számjeggyé alakul, majd felfelé számolva elmegy 9-ig
 5. A lejátszó újraindítja magát, és a frissítés folytatódik. - Ennél a pontnál ne használja, és ne kapcsolja be saját maga a lejátszót!
 6. Ismét a "*/9" üzenet jelenik meg a TV képernyőjén. A frissítés során a * a 0 számjeggyé alakul, majd felfelé számolva elmegy 9-ig
 7. Amikor a lemeztálca kinyílik és a lejátszó magától kikapcsol, akkor a frissítés befejeződött. Addig ne használja és ne kapcsolja ki a lejátszót, amíg a frissítés be nem fejeződött!
 8. Vegye ki a frissítő lemezt a lejátszóból, és kapcsolja be a lejátszót
 9. Ellenőrizze a firmware-verziót. Ha a verziószám M11.R.0148, akkor a firmware-frissítés sikeres volt

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit kell tenni, ha a Blu-ray lejátszó lemezről történő frissítése közben problémák adódnak.

 • A gép nem adja ki a frissítő lemezt.Járjon el az alábbiak szerint:
  1. Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a tápkábelt
  2. Dugja vissza a tápkábelt, miközben lenyomva tartja a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját (magán a készüléken, nem a távirányítón!)
  3. Tartsa lenyomva a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját, mialatt a tálca kinyílik
  4. Vegye ki a lemezt

 • Áramszünet volt a frissítés közben
  Kapcsolja be a lejátszót úgy, hogy a lemez a tálcában van. A frissítési folyamat automatikusan újraindul.

 • Nem tudom kicsomagolni a honlapról letöltött UPDATA_M11R0502M.ZIP frissítőfájlt.
  Sikerült jól letöltenie a fájlt? Törölje le a fájlt és próbálja meg újra letölteni.

 • A frissítés már fél órája tart, és még mindig nincs vége
  1. Húzza ki a tápkábelt, várjon pár percet, majd dugja azt vissza
  2. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót
  3. Próbálja meg ismét elvégezni a frissítést.
   Továbbra se működik? Kérjük, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához