EULA (End-User-License-Agreement)

Szoftverletöltések és online alkalmazások: Korlátozások és felelősségkizárások

Bármely illesztőprogram, szoftver, program (beleértve bármely újabb verziót vagy frissítést), böngészőbe épülő modul (plug-in), periféria és egyéb alkalmazás, számítógépes szolgáltatás vagy segédprogram, bármely olyan szoftver, amely a Felhasználók rendelkezésére van bocsátva a jelen webhelyhez tartozó bármely előfizetéshez, illetve bármely szoftverbe, programba és egyéb letölthető vagy távoli alkalmazásként vagy szolgáltatásként biztosított anyagba foglalt vagy ezek által generált, a Webhely tartalmának részét képező fájlhoz és képhez kapcsolódóan, illetve az elérésük lehetővé tétele érdekében (a továbbiakban: Segédprogramok), támogatásként és szolgáltatásként van a Felhasználók rendelkezésére bocsátva. A Segédprogramok (akár letöltött, akár más módon biztosított segédprogramok) tulajdonjoga nem ruházódik át a Felhasználókra, és e tulajdonjogot (a jelen dokumentumba foglalt minden szellemi tulajdonjog tekintetében) a Sony, a Sony partner- és leányvállalatai, illetve a megfelelő licencbeadók birtokolják.

Bármely Segédprogram Felhasználó részéről történő használatára ezenkívül érvényes, illetve azt szabályozza bármely kapcsolódó online és offline dokumentum, végfelhasználói licencszerződés és egyéb releváns szerződés, illetve a megfelelő szállító vagy licencbeadó általános szerződési feltételei (EULA). (Ezen szerződések rendelkezései előnyt élveznek a jelen feltételekkel szemben a jelen feltételekkel való bármilyen ütközés esetén.) Amennyiben a Segédprogramhoz nem tartozik semmilyen EULA, a Segédprogram Önnek történő licencelése egy felhasználóra vonatkozó, nem átruházható, nem kizárólagos, továbbá visszavonható alapon történik.

A Segédprogramok használata kizárólag a vonatkozó EULA rendelkezéseinek megfelelően történhet. A Felhasználónak tilos reprodukálni, lemásolni, kölcsönözni, bérbe adni, visszafejteni, dekompilálni vagy értékesíteni a Segédprogramokat, kivéve ha, illetve kizárólag abban a mértékben, amelyben az EULA vagy a vonatkozó jogszabályok ezt kifejezetten lehetővé teszik. A Segédprogramok illetéktelen használata szerzői és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogot sért, és a Sony vagy a megfelelő licencbeadó (ha van ilyen) minden jogot fenntart.
A Sony semmiféle garanciát nem vállal a Segédprogramok használatából származó eredmények vagy kimenet pontossága vagy megbízhatósága tekintetében. A Sony semmilyen felelősséget nem vállal a letöltött Segédprogramok telepítése vagy használata által okozott adatvesztésért vagy egyéb kárért, továbbá nem biztosít semmilyen egyéb jótállást, illetve elutasít minden nemű felelősségvállalást a Segédprogramokhoz kapcsolódóan. A Sony azt ajánlja (és a Felhasználók ezt vállalják), hogy a Felhasználók minden esetben készítsenek és őrizzenek meg egy másolatot a hardveren (amelyre a Segédprogramokat telepítik, illetve amellyel a Segédprogramokat használják) található összes adatról, mielőtt bármelyik Segédprogramot telepítik vagy használják.
A Sony, illetve a Sony partner- és leányvállalatai nem biztosítanak támogatást vagy segítséget semelyik Segédprogram használatához, telepítéséhez és karbantartásához, illetve a Segédprogramok használatából vagy telepítéséből származó problémák megoldásához (kivéve, ha ezt kifejezetten jelzi valamely vonatkozó EULA).

Ön tudomásul veszi, hogy a Segédprogramokra, illetve bármely kapcsolódó dokumentációra és/vagy műszaki információra a megfelelő exportszabályozási törvények és jogszabályok vonatkozhatnak. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem exportálja, illetve nem exportálja tovább a Segédprogramokat olyan módon, amely sérti ezeket a törvényeket és jogszabályokat.
Amennyiben a Sony (írásban) vállalja, hogy műszaki támogatást biztosít egy Sony termékhez, akkor csak azon megfelelő Sony termékek esetén biztosítja ezt a támogatást, amelyeken az operációs rendszer és az egyéb szoftverek a Sony, illetve a Sony partnergyártója által szállított formában és verzióban találhatók meg, továbbá úgy dönthet, hogy nem biztosít támogatást olyan Sony termékekhez, amelyeken a Segédprogramokat a későbbiekben helyezték el vagy töltötték be.

A vonatkozó EULA szerződések további garancia- és felelősségkizárásokat, illetve -korlátozásokat tartalmazhatnak a Segédprogramokkal kapcsolatban.

Ön a Segédprogramok bármelyikének letöltésével elfogadja a jelen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a jelen feltételeket, nem töltheti le semelyik Segédprogramot, illetve semmilyen kapcsolódó online dokumentációt.