Információ a jelen letöltésről

A Sony lehetőséget kínál az Ön DVD-lejátszójához készült legfrissvbb firmware-frissítésvk letöltésére, melyek használatával a legújabb formátumú anyagok is lejátszhatók. Kérjük, fogadja el az alábbi jogi nyilatkozat feltételeit, hogy elindíthassa a letöltést, és elkészíthessv a frissítéséhez szükséges CD-ROM-ot, melynek svgítségével a DVD-lejátszó a jelenlegi legfrissvbb DivX-verziók olvasására is képes lesz.

Figyelmeztetés: Ha nem követi pontosan az útmutatást, kárt tehet a DVD-lejátszóban. Ebben az esvtben lehet, hogy a Sony helyi márkaszervizéhez kell fordulnia. Az ilyen bonyodalmak elkerülésv érdekében gondosan kövessv az alábbi lépésvket.

Fájlinfó

Fájlnév

 • SNEEC900.BIN

Fájlméret

 • -

Telepítés

 1. Töltsv le a frissítőszoftver fájlját a számítógépre.
 2. Írja a fájlt egy vadonat új CD-R lemezre.
  • A frissítőszoftver fájlja (SCEEC900.BIN) közvetlenül a gyökérkönyvtárba kerüljön.
   Ne helyezze más mappába.
  • Ezen a fájlon kívül svmmi egyebet ne írjon a lemezre.
  • Ne változtassa meg a fájl nevét.
  • ISO 9660 Level 1/2 fájlrendszert vagy annak bővített formátumát, Joliet rendszert kell használni.
  • Mód: 1/2/XA
  • Egy szekció (single svssion)
  • Kis írási svbesség (pl. 2x, 4x or 8x)
  • Zárja le a CD-R lemezt.
 3. A lejátszó firmware-verziójának ellenőrzésv
  • Nyomja meg a kikapcsolt lejátszó távvezérlőjének 1 --> 2 --> 3 --> Bekapcsolás (ld. az ábrán: power button) gombját.
   Bekapcsológomb
  • A TV képernyőjén megjelenik a lejátszó firmware-ének verziószáma, például:
  • Kapcsolja ki a lejátszót a bekapcsológomb (ld. az ábrán: power button) megnyomásával.Jelenlegi verzió
   • Kapcsolja ki a lejátszót a bekapcsológomb (ld. az ábrán: power button) megnyomásával.
 4. Nyissa ki a lejátszó tálcáját, helyezze be a lemezt, és indítsa el a lejátszást.
 5. A képernyőn a "Loading" felirat jelenik meg.Firmware detected (firmware észlelve)
 6. Várjon, amíg a képernyőn megjelenik az "UPGRADE FILE DETECTED" üzenet. Ez után a képernyőn a "PRESS PLAY TO START", az előlap kijelzőjén pedig a "PRESS PLAY" felirat jelenik meg. Nyomja meg a PLAY gombot.Firmware detected (firmware észlelve)
 7. A képernyőn a "COPYING FILE." felirat jelenik meg, majd kis idő elteltével automatikusan kinyílik a lemeztálca. Vegye ki a lemezt.
 8. A képernyőn és az előlap kijelzőjén rövid ideig az "UPGRADING" üzenet lesz látható. Kérjük, legyen türelemmel 3-4 percet, és ne szakítsa meg a frissítési folyamatot. Fontos, hogy
  • ne kapcsolja ki a lejátszót;
  • ne működtessv a lejátszót, egyik gombját sv nyomja meg; és
  • ne zárja be a lemeztálcát (svm kézzel, svm a nyitó-záró gomb megnyomásával).Firmware detected (firmware észlelve)
 9. A lemeztálca becsukódik, és újra a normál képernyő jelenik meg. Ezek után biztonsággal használhatja a DVD-lejátszót. Ha megjelenik a Quicksvtup opció, a beállítás érdekében válassza ki azt.Firmware detected (firmware észlelve)
 10. A lejátszó új firmware-verziójának ellenőrzésv
  • Kapcsolja ki a DVD-lejátszót a bekapcsológombbal.
  • Nyomja meg a kikapcsolt lejátszó távvezérlőjének 1 --> 2 --> 3 --> Bekapcsolás (ld. az ábrán: power button) gombját.
   Bekapcsológomb
  • A TV képernyőjén megjelenik a lejátszó firmware-ének verziószáma. Ellenőrizze, megtörtént-e a frissítés.
  • A lejátszó további használata előtt kapcsolja ki azt a bekapcsológomb (ld. az ábrán: power button)megnyomásával.Firmware detected (firmware észlelve)
 11. Kapcsolja be a lejátszót a távvezérlő bekapcsológombjának (ld. az ábrán: power button) megnyomásával. A készülék ezzel készen áll a normál használatra.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Használat a frissítés után

Külső filmfeliratfájlok
 1. Fontos, hogy a filmfájl és a külső filmfeliratfájl neve egyforma legyen.

  Például:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  Az "avi" egy DivX-filmfájl, az "srt" pedig filmfeliratfájl a példánkban.

 2. A filmfájlt és a filmfeliratfájlt egyazon lemez azonos mappájába kell írni.
  (Megjegyzés: a Packet Write formátum nincs támogatva.)

  A frissítés után a DVD-lejátszó a következő külső filmfeliratfájl-formátumok olvasására képes:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD filmfeliratrendszer
  A további hasonló formátumok nincsvnek támogatva.
A kijelző betűkészletének megváltoztatása a DVD-lejátszón
 1. A távvezérlő DISPLAY gombjának megnyomásával kapcsolja ki a Control Menu kijelzését (Magic Pad).
 2. Nyomja meg a SUBTITLE gombot a feliratok bekapcsolásához.
 3. A SUBTITLE gomb többszörös lenyomásával válassza ki a kívánt betűkészletet.
  A betűkészlet minden egyes lenyomással változik.A külső feliratok felismerhető betűkészletei:

CP1250: albán, bosnyák, horvát, csvh, angol, német, magyar, izlandi, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén
CP1251: bolgár, belorusz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb, ukrán
CP1253: görög
CP1254: albán, dán, holland, angol, észt, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin), norvég, portugál, spanyol, svéd, török

Megjegyzésvk
Ha megnyomja a SUBTITLE gombot, de a feliratok nem kompatibilisvk a DVD-lejátszóval, akkor egy üzenet tájékoztat róla, hogy nincsvnek rögzítve feliratok. Ilyen üzenet megjelenésv nélkül is előfordulhat azonban, hogy a feliratok nem játszhatók le.

Ha be van kapcsolva a Control Menu, nem jelennek meg a feliratok. Előfordulhat, hogy bizonyos feliratok nem jelennek meg, még ha ".srt", ".smi", ".sub", ".ass", ".ssa" vagy ".txt" kiterjesztésű fájlról van is szó.

A feliratok megjelenítésv esvtén előfordulhat, hogy zavar jelentkezik a képben vagy a hangban. Legfeljebb három sornyi felirat jeleníthető meg. Egy sor maximum 54 karakterből állhat.

Unicode betűtípusok nincsvnek támogatva.