Információ a jelen letöltésről

Köszönjük, hogy továbbra is a Sony termékeit választja.

A Sony firmware frissítést kínál az "S-Frame" DPF-D80 digitális képkeretéhez, amelyet 2008. októberben dobott piacra.
Azok az ügyfelek, akik igénylik ezt a szolgáltatást, a következőkben ismertetett eljárásnak megfelelően töltsék le a program frissítőfájlját.

Szóba jövő modellek:

 • DPF-D80

Alkalmazható firmware-verzió:

 • V1.10 vagy régebbi

A firmware verziójának megállapítása:

 1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
 2. Nyomja meg a gombot a Various settings [Különféle beállítások] menüpont kijelölésére, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 3. Nyomja meg a gombot a System Information [Rendszerinformációk] menüpont kijelölésére, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 4. A képernyőn megjelenik a firmware verziószáma.
 5. A menüképernyő bezárásához, nyomja meg a MENU (Menü) billentyűt.


  Megjegyzés: Az"1.12" verziószámú készülékek esetében ez a frissítés nem szükséges.

Javítások

Javított jelenségek:

 • A beállítási menü nem jelenik meg, amikor nincs megjeleníthető kép.
  (pl. nincs memóriakártya behelyezve, vagy nincs kép a belső memóriában)
 • Zajcsökkentés jelenhet meg az órakijelzőben.

Előkészületek

Fontos megjegyzés:

 • Mielőtt megkezdené a frissítést, ajánljuk, hogy asztali számítógépe vagy memóriakártya segítségével készítsen biztonsági másolatot a digitális képkeret belső memóriájában tárolt képadatokról. Bővebb információkért lásd lejjebb a "Backing up image data" [Képadatok biztonsági mentése] részt.

Képadatok biztonsági mentése.

A digitális képkeret belső memóriájában tárolt képek biztonsági mentésének részletes leírása itt olvasható.

Telepítés

Fontos megjegyzések:

 • Frissítés közben (a lejjebb ismertetett 7-(5) és a 7-(6) pontok végrehajtásakor), győződjön meg róla, hogy a digitális képkeret és a hálózati töltő stabilan és biztonságosan van csatlakoztatva, ami megakadályozza a hálózati töltő véletlen leválasztását, és ezáltal a digitális képkeret kikapcsolását. A frissítés közben bekövetkező feszültségkiesés a digitális képkeret hibás működését okozhatja.
 • Mielőtt megkezdené a frissítést, ajánljuk, hogy asztali számítógépe vagy memóriakártya segítségével készítsen biztonsági másolatot a digitális képkeret belső memóriájában tárolt képadatokról. További részleteket lásd a "Backing up image data" [Képadatok biztonsági mentése] a "Before you start" [Kezdés előtt] részben.
 1. Ellenőrizze a firmware-verziót.
  1. Kapcsolja be a digitális képkeretet a (Power) billentyű megnyomásával.
  2. Nyomja meg a "MENU" [Menü] gombot.
  3. Válassza ki a "Various Settings" [Különböző beállítások] menüpontot az iránygombok segítségével, majd nyomja meg az "ENTER" billentyűt.
  4. Válassza ki a "System Information" [Rendszerinformációk] menüpontot az iránygombok segítségével, majd nyomja meg az "ENTER" billentyűt.
  5. Ellenőrizze a firmware-verziót.
   • Ha a verzió "1.10" vagy alacsonyabb, frissítse a firmware-t a "2. Preparations for firmware update" [2. Firmware-frissítés előkészítése] fejezetben foglaltaknak megfelelően.
   • Ha a kijelzett verzió "1.12"-es, akkor nem kell frissítenie a firmware-t.
  6. A firmware verziójának ellenőrzését követően nyomja meg az "ENTER" billentyűt.
  7. Nyomja meg a "MENU" [Menü] gombot.
  8. Kapcsolja ki a digitális képkeretet.
 2. Firmware-frissítés előkészítése.  A firmware letöltése előtt, kérjük, győződjön meg róla, hogy számítógépén az alábbi operációs rendszerek egyike fut, majd készítse elő az alábbi adathordozók egyikét.
  • Szükséges operációs rendszerek
   • Windows Vista
   • Windows XP SP2
   • Windows 2000 Professional SP4 (telepített gyári beállítások)
   • Mac OS X 10.4 (telepített gyári beállítások)
  • Adathordozók

   Az alábbi adathordozó-típusok bármelyike.
   • 16 MB vagy nagyobb Memory Stick/Memory Stick Duo
   • 16 MB vagy nagyobb SD memóriakártya
   • 16 MB vagy nagyobb xD-Picture Card
   • 16 MB vagy nagyobb CompactFlash kártya


   A kompatibilis adathordozókra vonatkozó részletes információkért lásd az "About the memory cards" [A memóriakártyákról] részt az eszköz Használati útmutatójában.
 3. Töltse le a frissítési fájlt.
  1. Ellenőrizze, hogy az internetböngészőn kívül más program nem fut-e.
  2. A lap alján el kell fogadnia a Végfelhasználói licencszerződés feltételeit. Miután elolvasta, kattintson az "Accept" [Elfogadom] gombra.
  3. Megkezdődik a D80_V112.zip 4,88 MB (5.126.055 bájt) fájl letöltése.
  4. Mentse a fájlt a számítógépe asztalára (ajánlott).
  Megjegyzés: Ez kizárólag a DPF-D80 frissítésére kijelölt fájl. Egyéb Sony digitális képkerettel, mint például DPF-D70, DPF-D100,DPF-V900 vagy DPF-V700 nem használhatja ezt a fájlt.
 4. Bontsa ki a letöltött fájlt.
  • Windows Vista használata esetén
   1. Kattintson a jobb egérgombbal a letöltött zip fájlra (D80_V112.zip).
   2. Kattintson a "Extract All" [Kibontás mind] opcióra.
   3. Kattintson az "Extract" [Kibontás] opcióra a megnyílt "Extract Compressed (Zipped) Folders" [Tömörített fájlok kibontása] ablakban.
    Számítógépe asztalán megnyílt a D80_V112 mappa.
  • Windows XP alkalmazása esetén
   1. Kattintson a jobb egérgombbal a letöltött zip fájlra (D80_V112.zip).
   2. Kattintson a "Extract All" [Kibontás mind] opcióra.
   3. Kattintson a "Next" [Tovább] gombra a "Welcome to the Compressed (zipped) Folders Extraction Wizard" [Tömörített fájlok kibontási varázslójának üdvözlő képernyője] ablakban.
   4. Kattintson a "Next" [Tovább] gombra.
   5. Kattintson a "Finish" [Befejezés] gombra.

    Számítógépe asztalán megnyílt a D80_V112 mappa.
  • Windows 2000 alkalmazása esetén   A mentett fájl (D80_V112.zip) asztalra való kibontásához használjon megfelelő szoftvert. A fájl kibontását követően, asztalán a program létrehozza a D80_V112.zip fájlt.
  • Mac OS alkalmazása esetén   Kattintson duplán a mentett fájlra (D80_V112.zip).
   Az asztalon létrejön a D80_V112.zip mappa.


  A kicsomagolt D80_V112.zip mappa a következő frissítési fájlokat tartalmazza:
  • DPF_FW mappa
  • VL_FW mappa
  • DLoader.VUP fájl
  • ISP.vup fájl
  • VISP.vup fájl
  • SFrame.jpg fájl


  Megjegyzések:
  • Az operációs rendszerétől függően bizonyos fájl kiterjesztések (*.VUP, *.vup., *jpg) nem jeleníthetők meg.
  • Az operációs rendszertől függően a letöltés után a kibontás automatikusan is megtörténhet. Az ön által használt operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy a fent leírt eljárással nem tudja kibontani a fájlt. Ez utóbbi esetben, kérjük, használjon a kibontáshoz megfelelő szoftvert.
 5. Az adathordozó előkészítése.  A következő rész a frissítési folyamatot írja le Memory Stick/Memory Stick Duo használatával. Ha SD memóriakártyát, CompactFlash kártyát vagy xD-Picture Cardot használ, kérjük, cserélje ki a Memory Stick/Memory Stick Duót az Ön által használt memóriakártyára a következő magyarázatnak megfelelően.
  Készítsen elő egy inicializált (formázott) Memory Stick/Memory Stick Duót. Az inicializálás (formázás) részleteit a digitális fényképezőgépe Használati útmutatójában olvashatja el.

  Megjegyzések:
  • Kérjük, használja a digitális fényképezőgépe által vagy az erre szolgáló memóriakártya-formázó szoftver, a "Memory Stick Formatter" által inicializált (formázott) Memory Stick/Memory Stick Duót. "Memory Stick Formatter" Memory Stick formázó szoftver.
  • Kérjük, használjon a digitális fényképezőgépe által inicializált (formázott) SD memóriakártyát, CompactFlash kártyát vagy xD-Picture Cardot.
  • Nem ajánljuk a számítógépes inicializálást (formázást), mivel a DPF-D80 az inicializálás formátumától függően nem minden esetben ismeri fel az adathordozót. Amennyiben csak számítógép segítségével inicializált adathordozó áll rendelkezésére, másoljon át egy JPEG képfájlt, és ellenőrizze, hogy az a DPF-D80-on helyesen jelenik-e meg.


  Fontos megjegyzés:

  • A firmware-frissítés sikertelen lehet, ha a Memory Stick/Memory Stick Duo a frissítési fájlokon kívül egyéb fájlokat is tartalmaz. Ezért mindig frissen inicializált (formázott) Memory Stick/Memory Stick Duót használjon.
 6. Másolja a frissítőfájlokat az adathordozóra.  Az alábbi módszerek valamelyikének alkalmazásával másolja át a frissítési fájlokat a Memory Stick/Memory Stick Duóra:
  • Amennyiben az ön számítógépe rendelkezik Memory Stick nyílással
   1. Helyezze be az inicializált (formázott) Memory Stick/Memory Stick Duót számítógépe Memory Stick nyílásába.
   2. Nyissa meg a D80_V112 mappát a számítógépén, és másolja az abban található frissítési fájlokat a Memory Stick/Memory Stick Duóra.

    Húzza és ejtse a frissítési fájlokat a Memory Stick/Memory Stick Duo gyökérkönyvtárába, új mappa létrehozása nélkül.

    Frissítési fájl példája, amely az adathordozó gyökérkönyvtárába került átmásolásra a Windows Vista esetén.    Megjegyzés: A képernyő kijelzője az operációs rendszertől függően eltérő lehet.
  • Ha az ön számítógépe nem rendelkezik Memory Stick nyílással.
   1. Helyezze be az inicializált (formázott) Memory Stick/Memory Stick Duót digitális fényképezőgépe Memory Stick nyílásába.
   2. Csatlakoztassa számítógépére digitális fényképezőgépét egy USB-kábel segítségével.
   3. Nyissa meg a D80_V112 mappát a számítógépén, és másolja az abban található frissítési fájlokat a Memory Stick/Memory Stick Duóra, amelyet digitális fényképezőgépébe helyezett.

    Húzza és ejtse a frissítési fájlokat a Memory Stick/Memory Stick Duo gyökérkönyvtárába, új mappa létrehozása nélkül.

    Frissítési fájl példája, amely az adathordozó gyökérkönyvtárába került átmásolásra a Windows Vista esetén:    Megjegyzés: A képernyő kijelzője az operációs rendszertől függően eltérő lehet.
 7. Frissítse a firmware-t.
  1. Ellenőrizze, hogy a digitális képkeret ki van-e kapcsolva (a (Power) gomb piros).
  2. Az átmásolt frissítési fájlt tartalmazó Memory Stick/Memory Stick Duót helyezze a digitális képkereten található Memory Stick nyílásba.
  3. A Power gomb megnyomásával kapcsolja be a digitális képkeretet, miközben a "View Mode" [Nézet üzemmód] billentyűt lenyomva tartja.


   Tartsa lenyomva a "View Mode" [Nézet üzemmód] billentyűt, míg a következő üzenet meg nem jelenik az LCD-képernyő jobb felső részén.   Megjegyzés: Amennyiben az alábbi képernyő nem jelenik meg az LCD kijelzőn 10 másodperc elteltével, vagy a kép torz, válassza le a hálózati töltőt a digitális képkeretről, majd csatlakoztassa újra.
   Ellenőrizze, hogy a (POWER) gomb pirosan világít-e, majd kezdje el újra a frissítési folyamatot a "7. Update the firmware" [7. Frissítse a firmware-t] fejezettől.
   Forduljon a helyi SONY vevőszolgálati központjához, ha a fenti képernyő nem jelenik meg az LCD kijelzőn.
  4. Nyomja meg az "Enter" billentyűt.


   Néhány másodperc elteltével ellenőrizze, hogy az LCD kijelzőn megjelenik-e a következő üzenet.   Megjegyzés: Amennyiben az alábbi képernyő nem jelenik meg az LCD kijelzőn 10 másodperc elteltével, vagy a kép torz, válassza le a hálózati töltőt a digitális képkeretről, majd csatlakoztassa újra.
   Ellenőrizze, hogy a (POWER) gomb pirosan világít-e, majd kezdje el újra a frissítési folyamatot a "7. Update the firmware" [7. Frissítse a firmware-t] fejezettől.
   Forduljon a helyi SONY vevőszolgálati központjához, ha a fenti képernyő nem jelenik meg az LCD kijelzőn.
  5. Nyomja meg az "Enter" billentyűt.

   Az LCD kijelző a következő képernyőre vált, a firmware-frissítés programja megíródott.

   Megjegyzés: A program megírása körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe.   Fontos megjegyzés:

   E frissítési eljárások közben győződjön meg róla, hogy a digitális képkeret és a hálózati töltő stabilan és biztonságosan van-e csatlakoztatva, ami megakadályozza a hálózati töltő véletlen leválasztását és a digitális képkeret kikapcsolását.
   Győződjön meg arról is, hogy a Memory Stick/Memory Stick nyílás a frissítés alatt szorosan illeszkedik-e a digitális képkerethez, így az nem eshet ki.
   Amennyiben az eszköz feszültségellátása megszűnik vagy elveszti a kapcsolatot a Memory Stick/Memory Stick Duóval, a digitális képkeret hibásan működhet a frissítés során.


   Megjegyzések:
   • Ha a "No update file found" [Nincs elérhető frissítési fájl] hibaüzenet jelenik meg.
    • Ok: A fájl nem található a Memory Stick/Memory Stick Duón.
    • Művelet: Ellenőrizze, hogy a helyes fájlokat másolta-e a megfelelő helyre a Memory Stick/Memory Stick Duón, és ismételje meg a "7. Update the firmware" [7. Frissítse a firmware-t] részt az elejétől fogva.
   • Ha a Frissítés nem sikerült. Lásd [Explanations on program update]" [Magyarázat a programfrissítésen]" hibaüzenet olvasható.
    • Ok: Megszakadt a kapcsolat a Memory Stick/Memory Stick Duóval a frissítés során.
    • Művelet: Lásd a "Explanations on program update" [A program frissítésére vonatkozó magyarázat] "Possible issues" [Lehetséges problémák] részét, és olvassa el az abban található ajánlásokat.
     (Ne kapcsolja ki a digitális képkeretet. A digitális képkeret kikapcsolása meghibásodását eredményezheti.
  6. A program megírásakor a következő képernyő jelenik meg automatikusan.

   Megjegyzés: A frissítés mintegy 18 másodpercig tart.   Fontos megjegyzés:

   E frissítési eljárások közben győződjön meg róla, hogy a digitális képkeret és a hálózati töltő stabilan és biztonságosan van csatlakoztatva, ami megakadályozza a hálózati töltő véletlen leválasztását és a digitális képkeret kikapcsolását.
   Győződjön meg arról is, hogy a Memory Stick/Memory Stick nyílás a frissítés alatt szorosan illeszkedik a digitális képkerethez, így az nem eshet ki.
   Amennyiben az eszköz feszültségellátása megszűnik vagy elveszti a kapcsolatot a Memory Stick/Memory Stick Duóval, a digitális képkeret hibásan működhet a frissítés során.


   Megjegyzések:
   • Ha a "No update file found" [Nincs elérhető frissítési fájl] hibaüzenet jelenik meg.
    • Ok: A fájl nem található a Memory Stick/Memory Stick Duón.
    • Művelet: Lásd az "Explanations on program update" [A program frissítésére vonatkozó magyarázat] "Possible issues" [Lehetséges problémák] részét, és olvassa el az abban található ajánlásokat.
     (Ne kapcsolja ki a digitális képkeretet. A digitális képkeret kikapcsolása meghibásodását eredményezheti.
   • Ha a Frissítés nem sikerült. Lásd [Explanations on program update]" [Magyarázat a programfrissítésen]" hibaüzenet olvasható.
    • Ok: Megszakadt a kapcsolat a Memory Stick/Memory Stick Duóval a frissítés során.
    • Művelet: Lásd a "Explanations on program update" [A program frissítésére vonatkozó magyarázat] "Possible issues" [Lehetséges problémák] részét, és olvassa el az abban található ajánlásokat.
     (Ne kapcsolja ki a digitális képkeretet. A digitális képkeret kikapcsolása meghibásodását eredményezheti.
  7. A digitális képkeret automatikusan kikapcsolódik néhány másodperccel azután, hogy a "Completed" [Befejezve] üzenet jelenik meg az LCD képernyőn.


  8. Távolítsa el a Memory Stick/Memory Stick Duót a digitális képkeretből.
 8. Ellenőrizze a frissített firmware firmware-verzióját.
  1. Kapcsolja be a digitális képkeretet a (Power) billentyű megnyomásával.
  2. Nyomja meg a "MENU" [Menü] gombot.
  3. Válassza ki a "Various Settings" [Különböző beállítások] menüpontot az iránygombok segítségével, majd nyomja meg az "ENTER" billentyűt.
  4. Válassza ki a "System Information" (Rendszerinformációk) menüpontot az iránygombok segítségével, majd nyomja meg az "ENTER" billentyűt.
  5. Ellenőrizze, hogy a firmware verziója "1.12"
  6. A firmware verziójának ellenőrzését követően nyomja meg az "ENTER" billentyűt.
  7. Nyomja meg a "MENU" [Menü] gombot.
  8. Kapcsolja ki a digitális képkeretet.
Ezzel a firmware frissítési folyamata befejeződik.Megjegyzés: A mennyiben a frissítés során a belső memóriában tárolt képek elvesztek vagy megsérültek, ismét mentse azokat a belső memóriára a "Restoring image data to the internal memory" [A belső memória képadatainak helyreállítása] részben leírtaknak megfelelően.

A program frissítésére vonatkozó magyarázatok:

Ha az "Update failed. See [Explanations on program update]" [Sikertelen frissítés. Lásd a program frissítésére vonatkozó magyarázatot] hibaüzenet jelenik meg a digitális képkeret firmware-ének frissítése során, végezze el a következő eljárásokat:

Figyelmeztetés: Ne kapcsolja ki a digitális fényképkeretet, mialatt ezt a hibaüzenet jelenik meg. A feszültségkiesés a digitális képkeret hibás működését okozhatja.

(1) eljárás: Nyomja meg az "Enter" billentyűt a digitális képkereten. Az LCD-képernyő megváltozik, amint lejjebb látható.

(2) eljárás: Helyezze be a digitális képkeret egyik nyílásába a frissítőfájlokat tartalmazó memóriakártyát.

(3) eljárás: Nyomja meg az "Enter" billentyűt a digitális képkereten. Az LCD-képernyő megváltozik, amint lejjebb látható, és a frissítés automatikusan újraindul.

Amennyiben a fenti útmutatások végrehajtásával nem sikerül elhárítani a problémát:

 • Ismételje meg többször a fenti eljárásokat.
 • Inicializálja (formatálja) az ön által használt memóriakártyát, másolja át ismét a frissítési fájlokat a memóriakártyára, majd kísérelje meg végrehajtani a fenti műveletsort.
 • Próbáljon ki egy másik memóriakártyát, amennyiben elérhető.

Ha a probléma így sem hárítható el, kérjük forduljon az Ön helyi SONY vevőszolgálati központjához.

Restore

Megjegyzés:Nem szükséges az eszközön a firmware-frissítést követően azokat a képadatokat helyreállítani, amelyekről biztonsági mentés készült, ha a képadatok annak belső memóriájában a firmware-frissítés során nem módosultak.

Ellenőrizze az eszköz belső memóriájában található képadatokat, mielőtt megkísérelné helyreállítani a képadatokat annak belső memóriában

A belső memória képadatainak helyreállítása

A képek a digitális képkeret belső memóriájában való helyreállításának részletes leírása itt olvasható.