Információ a jelen letöltésről

Ha a Blu-ray lejátszót sikeresen frissítette a "Network upgrade" [Hálózaton keresztüli frissítés] alkalmazásával, akkor nem kell alkalmaznia ezt az eljárást.

Érintett modellek:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Amennyiben nem ilyen modellszámú BD-lejátszóval rendelkezik, kérjük a megfelelő modell kiválasztásához kattintson ide.

Figyelmeztetés:

 • Ez a segédprogram kizárólag az Európában értékesített Blu-ray lejátszókhoz használható. Nem minden modell kapható minden országban.
 • Gondosan tartsa be a frissítés menetére vonatkozó útmutatásokat. Az utasítások betartásának elmulasztása megszakíthatja a frissítési folyamatot, és előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál, vagy javítani kell.
 • Ne kapcsolja ki a lejátszót, és ne szakítsa meg a készülék áramellátását. Ha a firmware-frissítés telepítése során áramkimaradás történik, előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál, vagy javítani kell.
 • A Blu-ray lejátszó visszaáll a gyári beállítási értékekre. A frissítés telepítése után a lejátszót újra kell konfigurálni.
 • A firmware-frissítés írásához teljesen új, írható CD-R lemezt használjon. Előfordul, hogy a lejátszó nem tudja megfelelően olvasni a szennyezett vagy karcos lemezt.
 • A firmware-frissítés letöltéséhez használni kívánt számítógép operációs rendszere a következő kell, hogy legyen:
  • Mac OS X 10.6.3 javasolt.
 • A számítógépnek rendelkeznie kell CD-íróval.

Ellenőrizze a lejátszó firmware-verzióját:

 • Kapcsolja be a televíziót és ellenőrizze, hogy a készülék rá van hangolva arra a bemenetre, amelyre a Blu-ray lejátszó van csatlakoztatva.
 • Kapcsolja be a Blu-ray Disc™ lejátszót.
 • Ha a lejátszó elkezdi lejátszani a lemezt, nyomja meg a "STOP" gombot, és várjon addig, amíg a kék Sony Blu-ray Disc™ képernyő meg nem jelenik a televízión, mielőtt bármit tenne.
 • Az "xross media bar™" (XMB™)-nél használja a távirányítón található nyilakat a "Setup" > "System Settings" [Beállítás > Rendszerbeállítások] kijelöléséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 • Használja a távirányítón található nyilakat a "System Information" [Rendszerinformációk] kijelöléséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 • A Blu-ray lejátszóra telepített firmware verzió az alábbihoz hasonló módon meg fog jelenni a televízió képernyőjén:

  SZOFTVERVERZIÓ XX.X.011

  Amennyiben a verziója 011 vagy újabb, nincs szükség a firmware frissítésére.

Letöltési eljárás:

 1. Töltse le az UPDATA_11X011M.ZIP fájlt egy ideiglenes vagy letöltési könyvtárba (jegyezze meg a könyvtár helyét), majd csomagolja ki a Zip-fájlt.
 2. Menjen a letöltött fájl könyvtárába, és ellenőrizze, hogy az UPDATA_11X011M.ZIP fájl mérete 48,0 MB-e (50 435 241 bájt).
 3. Csomagolja ki a fájlt. A kicsomagolt fájl neve UPDATA_11x011.ISO lesz.
 4. Jobb egérgombbal kattintson az UPDATA_11x011.ISO fájlra, majd a megjelenő menüben válassza ki a [GET INFO] (INFORMÁCIÓ KÉRÉSE) lehetőséget.
 5. Az UPDATA_11x011.ISO információs képernyőjén ellenőrizze, hogy a listában szereplő méret „48,1 MB-e (50 475 008 bájt)”.

 6. Hozza létre a firmware-frissítési lemezt a következőképpen:
  1. Nyissa meg a Disk Utility programot a számítógépen. (A program az Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok) > Disk Utility menüben található.
  2. Húzza az UPDATA_11x011.ISO fájlt a letöltés helyéről (ideiglenes vagy letöltési könyvtár) a Disk Utility ablak bal paneljére.

  3. Helyezzen be egy üres CD-R lemezt a számítógépbe.
  4. Válassza ki az UPDATA_11x011.ISO fájlt, majd kattintson a [BURN] (ÍRÁS) ikonra. A megjelenő ablakban kattintson a [BURN] (ÍRÁS) elemre.

   Megjegyzés: A kiírt adatok ellenőrzéséhez kattintson a kibontó háromszögre, majd a megjelenő ablakban válassza ki a [verify Burned data] (kiírt adatok ellenőrzése) jelölőnégyzetet.

  5. A folyamat elindul, a fájlt pedig a rendszer a CD-re írja.
  6. Amikor megjelenik a „burned succesfully” (Az írás sikeresen befejeződött.) üzenet, a lemez kiadásához kattintson az [OK] gombra.

Fontos megjegyzések:

 • Ellenőrizze, hogy a lemez le van-e zárva.
 • Ellenőrizze, hogy a lemez létrehozása hiba nélkül, megfelelően történt-e. Amennyiben nem biztos benne, hozzon létre új frissítési lemezt.
 • Ne hozzon létre frissítési lemezt a fent leírt eljárástól eltérő módon.

A firmware-frissítés menete:

 • Figyelem:
  - Ne kapcsolja ki a lejátszót, és ne szakítsa meg a készülék áramellátását a frissítési folyamat során. Ennek elmulasztása károsíthatja és használhatatlanná teheti a lejátszót, és javításra szorulhat a készülék.

  - A frissítés befejezéséig ne nyomjon meg más gombot, kivéve az utasításban szereplőket. Ennek elmulasztása károsíthatja és használhatatlanná teheti a lejátszót, és javításra szorulhat a készülék.
 • Kezdés előtt:
 1. Kapcsolja be a televíziót és ellenőrizze, hogy a készülék rá van hangolva arra a bemenetre, amelyre a Blu-ray Disc lejátszó van csatlakoztatva.

 2. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót.

 3. Helyezze a frissítő lemezt a lejátszóba és csukja be a lemeztálcát

 • A frissítés végrehajtása:
 1. A lemez betöltése után a "Végrehajtja a verziófrissítést?" üzenet jelenik meg a képernyőn.

 2. A távirányító segítségével válassza ki az "OK" elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot.

 3. A frissítés megkezdődik és a lejátszó elülső kijelzőjén a "VUP" felirat jelenik meg. (A TV-képernyő elsötétül).

 4. Az előlap kijelzőjén különböző rendszerüzenetek fognak megjelenni.

 5. A firmware-frissítés akkor fejeződik be, ha a lejátszó elülső kijelzőjén "FINISH" [BEFEJEZÉS] felirat jelenik meg.
  Ne működtesse, és nem kapcsolja ki a lejátszót, amíg ez az üzenet nem látható. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál vagy javítani kell.

 6. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.

 7. Kapcsolja be a BD-lejátszót és végezzen KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS-t a képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

 8. Ellenőrizze a firmware-verziót. Ha a verziószám 011, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

A frissítőlemezes módszerrel kapcsolatos esetleges problémák


A készülék nem adja ki a frissítőlemezt

Ha a készülék nem adja ki a frissítőlemezt, a "FINISH" [BEFEJEZÉS] megjelenítése után járjon el az alábbiak szerint:

 1. Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a tápkábelt.
 2. Dugja vissza a tápkábelt, miközben lenyomva tartja a lejátszó "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombját.
 3. Tartsa lenyomva a lejátszó "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombját, mialatt a tálca kinyílik.
 4. Vegye ki a lemezt
  Vegye figyelembe, hogy a távirányító "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombjának megnyomása nem működik. Szükség esetén a Blu-ray lejátszón nyomja meg az "Open/Close" [Nyitás/Zárás] gombot.

A lejátszó előlapi kijelzőjén "SYS ERR" [RENDSZERHIBA] vagy "VUP NG" felirat jelenik meg.

 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a "POWER" gombot néhány másodpercig, amíg a készülék kikapcsol.
 2. A firmware-frissítési eljárás folytatásához ismét nyomja meg a "POWER" [KAPCSOLÓ] gombot.
 3. Ha a jelenség az újrafrissítés után sem szűnik meg, távolítsa el a frissítőlemezt a lejátszóból, és a frissítőfájlokat törölje a számítógépéről.
 4. Ismét töltse le a frissítést, és kövesse a fenti eljárást új frissítőlemez létrehozásához, és a firmware-frissítés telepítéséhez.
 5. Ha probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a Sonyhoz.

A "VUP" rendszerüzenet nem jelenik meg a lejátszó előlapján, ha a frissítési lemez a készülékben van.

Vegye ki a frissítőlemezt a lejátszóból, és törölje a frissítő fájlokat a számítógépéből. Ismét töltse le a frissítést, és kövesse a fenti eljárást új frissítőlemez létrehozásához, és a firmware-frissítés telepítéséhez.


Frissítés közben a készülék kikapcsolódott.

Kapcsolja be ismét a lejátszót úgy, hogy a lemez a tálcában maradjon. A frissítési folyamatnak automatikusan újra kell indulnia.


Nem tudom kicsomagolni a honlapról letöltött UPDATA_11X011M.ZIP frissítőfájlt.

Előfordulhat, hogy a letöltés sikertelen volt. Törölje a letöltött fájlt, és töltse le újból a frissítőfájlt.


A firmware-frissítés több mint 30 perc után sem fejeződik be.

Kérjük, forduljon a Sony-hoz.