Információ a jelen letöltésről

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha erre nincs mód, akkor válassza ezt a módszert. A frissítés menete a következő: letölti a frissítést a számítógépre, kiírja azt egy üres lemezre, majd erről a lemezről frissíti a Blu-ray lejátszót.

A következő operációs rendszerek használatát ajánljuk: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 vagy Windows® 8 / Windows® 8.1.

Annak biztosítása, hogy a frissítés gond nélkül menjen

A frissítés menete általában egyszerű. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan kell eljárni:

 • Olvassa el alaposan az utasításokat, máskülönben kárt tehet a Blu-ray lejátszóban!
 • Ne kapcsolja ki a Blu-ray lejátszót - és ne húzza azt ki a konnektorból - a frissítés közben!
 • Ne nyomjon meg semmilyen gombot, csakis azokat, amelyeket az utasítás előír!

Töltse le a frissítés a számítógépre:

 1. Olvassa el és fogadja el a felhasználási feltételeket
 2. Töltse le az UPDATA_M12R0510.ZIP nevű fájlt a számítógépre - és jegyezze meg, hogy hova töltötte azt le
 3. Keresse meg a fájlt, kattintson rá jobb gombbal, majd válassza a Tulajdonságok elemet. Ellenőrizze, hogy a fájl mérete 98.7 MB-e (103,531,284 bájt).

  A fájl tulajdonságai

Hozza létre a lemezt:

 1. Tömörítse ki a fájlt a számítógépen. A kitömörített fájlok nevei: MSB12-FW.BIN és MSB12-FW.ID
 2. Írja ki az MSB12-FW.BIN és az MSB12-FW.ID fájlt egy üres, írható CD-re. CD-író szoftvert használ? Válassza az univerzális UDF formátumot (UDF).
  Az ISO9660 formátum használata esetén előfordulhat, hogy a frissítőlemez nem lesz megfelelő

Frissítés felmásolása a lejátszóra

Először készítse elő a készüléket, majd másolja át rá a frissítést.

Készítse elő a készüléket:

 1. Kapcsolja be a TV-t, és ellenőrizze, hogy az arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez a Blu-ray lejátszó csatlakoztatva van. (Tehát ha a lejátszó a HDMI 2 csatlakozóhoz van csatlakoztatva, akkor válassza a HDMI 2 bemenetet.)
 2. Kapcsolja be a Blu-ray lejátszót
 3. Tegye be a lemezt a lejátszóba, és csukja be a lemeztálcát

Másolja fel a frissítést:

 1. A lemez betöltése után a Perform version update? [Végezzen verziófrissítést?] üzenet jelenik meg a TV-n
 2. Válassza ki az OK lehetőséget a távirányító segítségével, majd nyomja meg az ENTER gombot
 3. A frissítési folyamat elindul
 4. A frissítés közben a "*/9" üzenet látható a TV-n és az "UP*/9" üzenet látható a lejátszó előlapján. A frissítés során a * a 0 számjeggyé alakul, majd felfelé számolva elmegy 9-ig
 5. A lejátszó újraindítja magát, és a frissítés folytatódik. - Ennél a pontnál ne használja, és ne kapcsolja be saját maga a lejátszót!
 6. Ismét a "*/9" üzenet látható a TV-n és az "UP*/9" üzenet látható a lejátszó előlapján. A frissítés során a * a 0 számjeggyé alakul, majd felfelé számolva elmegy 9-ig
 7. Amikor a lemeztálca kinyílik és a lejátszó magától kikapcsol, akkor a frissítés befejeződött. Addig ne használja és ne kapcsolja ki a lejátszót, amíg a frissítés be nem fejeződött!
 8. Vegye ki a frissítő lemezt a lejátszóból, és kapcsolja be a lejátszót
 9. Ellenőrizze a firmware-verziót. Ha a verziószám M12.R.0510, akkor a firmware-frissítés sikeres volt

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit kell tenni, ha a Blu-ray lejátszó lemezről történő frissítése közben problémák adódnak.

 • A gép nem adja ki a frissítő lemezt.Járjon el az alábbiak szerint:
  1. Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a tápkábelt
  2. Dugja vissza a tápkábelt, miközben lenyomva tartja a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját (magán a készüléken, nem a távirányítón!)
  3. Tartsa lenyomva a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját, mialatt a tálca kinyílik
  4. Vegye ki a lemezt

 • Az "UP NG" nem jelenik meg a lejátszó előlapi kijelzőjén.
  Kérjük, végezze el a következő eljárást:
  1. Győződjön meg róla, hogy a frissítést tartalmazó lemez be van-e helyezve és helyezze be újra
  2. Válassza ki a "Retry" [Ismét] elemet
  3. Ha a jelenség az ismételt próbálkozás után nem szűnik meg, távolítsa el a frissítőlemezt a Blu-ray lejátszóból, és a frissítőfájlokat törölje a számítógépéből
  4. Töltse le ismét a firmware-frissítő fájlt és hozzon létre egy új frissítőlemezt
  5. Helyezze be a lemezt az "update failed" [sikertelen frissítés] képernyőn
  6. Továbbra se működik? Kérjük, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához

 • Áramszünet volt a frissítés közben
  Kapcsolja be a lejátszót úgy, hogy a lemez a tálcában van. A frissítési folyamat automatikusan újraindul.

 • Nem tudom kicsomagolni a honlapról letöltött UPDATA_M12R0510.ZIP frissítőfájlt.
  Sikerült jól letöltenie a fájlt? Törölje le a fájlt és próbálja meg újra letölteni.

 • A frissítés már fél órája tart, és még mindig nincs vége
  1. Húzza ki a tápkábelt, várjon pár percet, majd dugja azt vissza
  2. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót
  3. Próbálja meg ismét elvégezni a frissítést.
   Továbbra se működik? Kérjük, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához