Információ a jelen letöltésről

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha erre nincs mód, akkor válassza ezt a módszert. A frissítés menete a következő: letölti a frissítést a számítógépre, kiírja azt egy üres lemezre, majd erről a lemezről frissíti a Blu-ray lejátszót.

A következő operációs rendszer használatát ajánljuk: Mac OS X 10.9/ Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 or earlier.

Annak biztosítása, hogy a frissítés gond nélkül menjen

A frissítés menete általában egyszerű. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan kell eljárni:

 • Olvassa el alaposan az utasításokat, máskülönben kárt tehet a Blu-ray lejátszóban!
 • Ne kapcsolja ki a Blu-ray lejátszót - és ne húzza azt ki a konnektorból - a frissítés közben!
 • Ne nyomjon meg semmilyen gombot, csakis azokat, amelyeket az utasítás előír!

A frissítés letöltése a számítógépre

 1. Olvassa el és fogadja el a felhasználási feltételeket.
 2. Töltse le az UPDATA_M15R0197M.ZIP nevű fájlt a számítógépre, és jegyezze meg a letöltés helyét.
 3. Menjen a fájlra és ellenőrizze, hogy annak mérete 100 MB-e (105,866,350 bájt).
 4. Tömörítse ki a fájlt – a kitömörített fájl neve UPDATA_M15R0197.ISO lesz.
 5. Kattintson jobb gombbal az UPDATA_M15R0197.ISO fájlra, majd válassza a Get info [Információk] elemet.
 6. Ellenőrizze, hogy a fájl mérete 103.0 MB-e (108,605,440 bájt).


  Fájlinformációk

A lemez létrehozása

 • Indítsa el a Disk Utility programot a Mac-en (Applications > Utilities > Disk Utility).
 • Húzza be az UPDATA_M15R0197.ISO fájlt a Disk Utility program bal oldali paneljába.


  A Disk Utility program

 • Tegyen egy üres, írható CD-t a számítógépbe.
 • Válassza ki az UPDATA_M15R0197.ISO fájlt, kattintson a Burn ikonra, majd kattintson a Burn [Írás] lehetőségre.
  Ha szeretné ellenőrizni a felírt tartalmat, akkor kattintson a kis háromszög ikonra, és válassza a Verify burned data [Felírt adatok ellenőrzése] lehetőséget.


  CD-írási opciók

 • A gép felírja a fájlt a CD-re.
 • Amikor megjelenik a „Burned Successfully” [Az írás sikeresen befejeződött] üzenet, akkor kattintson az OK gombra a lemez kiadásához.
 • Ha nem biztos benne, hogy az írás sikerült, akkor írjon ki egy másik lemezt.

A frissítés felmásolása a lejátszóra

Először készítse elő a készüléket, majd másolja rá a frissítést.

A készülék előkészítése

 1. Kapcsolja be a TV-t, és ellenőrizze, hogy arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez a Blu-ray lejátszó csatlakozik. (Tehát, ha a lejátszó az AV1 csatlakozóhoz csatlakozik, akkor válassza az AV1 bemenetet.)
 2. Kapcsolja be a Blu-ray lejátszót.
 3. Tegye a lemezt a lejátszóba, és csukja be a lemeztálcát.

A frissítés átmásolása

 1. Miután a lemez betöltődött, a firmware-frissítés üzenet jelenik meg a TV-n.
 2. A távirányító segítségével válassza az OK-t, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 3. A frissítés elindul.
 4. Frissítés közben az állapotjelző sáv "x %" látható a TV képernyőjén. A frissítés során az x helyére a 0 számjegy kerül, ami elmegy egészen 100-ig.
 5. A lejátszó újraindítja magát, és a frissítés folytatódik. - Ennél a pontnál ne használja, és ne kapcsolja be saját maga a lejátszót!
 6. Ismét megjelenik az állapotjelző sáv "x %" a TV képernyőjén. A frissítés során az x helyére a 0 számjegy kerül, ami elmegy egészen 100-ig.
 7. A frissítés akkor fejeződik be, amikor a lemeztálca kinyílik és a lejátszó automatikusan kikapcsol. A frissítés befejezéséig ne használja, illetve ne kapcsolja ki a lejátszót.
 8. Vegye ki a frissítőlemezt a lejátszóból, és kapcsolja be a készüléket.
 9. Ellenőrizze a firmware verziószámát. Ha a verziószám M15.R.0197, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit kell tennie, ha a Blu-ray lejátszó lemezről történő frissítése közben problémák adódnak.

 • A gép nem adja ki a frissítő lemezt. Járjon el az alábbiak szerint:
  1. Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza ki a tápkábelt.
  2. Dugja vissza a tápkábelt, miközben lenyomva tartja a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját (magán a készüléken, nem a távirányítón).
  3. Tartsa lenyomva a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját, amíg a tálca ki nem nyílik.
  4. Vegye ki a lemezt.
  5. A lemez eltávolítása után húzza ki, majd dugja vissza a tápkábelt a lejátszó visszaállításához.

 • Áramszünet volt a frissítés közben.
  Kapcsolja be a Blu-ray lejátszót, és kezdje elölről a frissítési folyamatot.

 • Nem tudom kicsomagolni a honlapról letöltött UPDATA_M15R0197M.ZIP frissítőfájlt.
  Sikeresen letöltötte a fájlt? Törölje le a fájlt és próbálja meg újra letölteni.

 • A frissítés már több, mint 30 perce tart, és még mindig nincs vége.
  1. Húzza ki a tápkábelt, várjon pár percet, majd dugja vissza.
  2. Kapcsolja be a Blu-ray lejátszót.
  3. Próbálja meg ismét elvégezni a frissítést.
   Továbbra sem működik? Kérjük, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához.