Információ a jelen letöltésről

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha erre nincs mód, akkor válassza ezt a módszert. A frissítés menete a következő: letölti a frissítést a számítógépre, kiírja azt egy üres lemezre, majd erről a lemezről frissíti a Blu-ray lejátszót.

A következő operációs rendszerek használatát ajánljuk: Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 8.1.

Annak biztosítása, hogy a frissítés gond nélkül menjen

A frissítés menete általában egyszerű. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan kell eljárni:

 • Olvassa el alaposan az utasításokat, máskülönben kárt tehet a Blu-ray lejátszóban!
 • Ne kapcsolja ki a Blu-ray lejátszót - és ne húzza azt ki a konnektorból - a frissítés közben!
 • Ne nyomjon meg semmilyen gombot, csakis azokat, amelyeket az utasítás előír!

Töltse le a frissítés a számítógépre:

 1. Olvassa el és fogadja el a felhasználási feltételeket
 2. Töltse le az UPDATA_M07R0631.ZIP nevű fájlt a számítógépre - és jegyezze meg, hogy hova töltötte azt le.
 3. Keresse meg a fájlt, kattintson rá jobb gombbal, majd válassza a Tulajdonságok elemet. Ellenőrizze, hogy a fájl mérete 70.7 MB-e (74,239,477 bájt).

  A fájl tulajdonságai

Hozza létre a lemezt:

 1. Tömörítse ki a fájlt a számítógépen. A kitömörített fájlok nevei: MSB07-FW.BIN és MSB07-FW.ID.
 2. Írja ki az MSB07-FW.BIN és az MSB07-FW.ID fájlt egy üres, írható CD-re. CD-író szoftvert használ? Válassza az univerzális UDF formátumot (UDF).
  Az ISO9660 formátum használata esetén előfordulhat, hogy a frissítőlemez nem lesz megfelelő.

Frissítés felmásolása a lejátszóra

Először készítse elő a készüléket, majd másolja át rá a frissítést.

Készítse elő a készüléket:

 1. Kapcsolja be a TV-t, és ellenőrizze, hogy az arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez a Blu-ray lejátszó csatlakoztatva van. (Tehát ha a lejátszó a HDMI 2 csatlakozóhoz van csatlakoztatva, akkor válassza a HDMI 2 bemenetet.)
 2. Kapcsolja be a Blu-ray lejátszót.
 3. Tegye be a lemezt a lejátszóba, és csukja be a lemeztálcát.

Másolja fel a frissítést:

 1. A lemez betöltése után a Perform version update? [Végrehajtja a verziófrissítést?] üzenet jelenik meg a TV képernyőjén.
 2. A távirányító segítségével nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 3. A frissítési folyamat elindul.
 4. A frissítés közben a VUP*/9 üzenet jelenik meg a TV képernyőjén. A frissítés során a * a 0 számjeggyé alakul, majd felfelé számolva elmegy 9-ig.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Vegye ki a frissítőlemezt a lejátszóból, majd kapcsolja be azt.
 7. Ellenőrizze a firmware verziószámát. Ha a verziószám M07.R.0631, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit kell tenni, ha a Blu-ray lejátszó lemezről történő frissítése közben problémák adódnak.

 • A lejátszó előlapi kijelzőjén a „SYS ERR” vagy a „VUP NG” jelenik meg.
  1. Nyomja meg a „POWER” (be-/kikapcsoló) gombot, és néhány másodpercig tartsa lenyomva, amíg a lejátszó kikapcsol.
  2. Nyomja meg ismét a „POWER” (be-/kikapcsoló) gombot, és a frissítés folytatódik.
  3. Továbbra sem működik?
   • Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
   • Törölje a frissítési fájlokat a számítógépről.
   • Próbálja megismételni a lemezfrissítési eljárást.
  4. Továbbra sem működik? Vegye fel a kapcsolatot a Sony vevőszolgálatával.

 • A „VUP” üzenet a frissítőlemez behelyezését követően nem jelenik meg az előlapi kijelzőn.
  1. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
  2. Törölje a frissítési fájlokat a számítógépről.
  3. Próbálja megismételni a lemezfrissítési eljárást.

 • A készülék nem adja ki a frissítőlemezt.
  Járjon el az alábbiak szerint:
  1. Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a tápkábelt.
  2. Dugja vissza a tápkábelt, miközben lenyomva tartja a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját (magán a készüléken, nem a távirányítón!).
  3. Tartsa lenyomva a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját, mialatt a tálca kinyílik.
  4. Vegye ki a lemezt.

 • Áramszünet volt a frissítés közben
  Kapcsolja be a lejátszót úgy, hogy a lemez a tálcában van. A frissítési folyamat automatikusan újraindul.

 • Nem tudom kicsomagolni a honlapról letöltött UPDATA_M07R0631.ZIP frissítőfájlt.
  Sikerült jól letöltenie a fájlt? Törölje le a fájlt és próbálja meg újra letölteni.

 • A frissítés már fél órája tart, és még mindig nincs vége
  1. Húzza ki a tápkábelt, várjon pár percet, majd dugja azt vissza.
  2. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót.
  3. Próbálja meg ismét elvégezni a frissítést.
   Továbbra se működik? Kérjük, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához