Információ a jelen letöltésről

Azt javasoljuk, hogy ha módja van rá, inkább az internetes frissítést használja. Ha erre nincs mód, akkor válassza ezt a módszert. A frissítés menete a következő: letölti a frissítést a számítógépre, kiírja azt egy üres lemezre, majd erről a lemezről frissíti a Blu-ray lejátszót.

A következő operációs rendszer használatát ajánljuk: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Annak biztosítása, hogy a frissítés gond nélkül menjen

A frissítés menete általában egyszerű. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan kell eljárni:

 • Olvassa el alaposan az utasításokat, máskülönben kárt tehet a Blu-ray lejátszóban!
 • Ne kapcsolja ki a Blu-ray lejátszót - és ne húzza azt ki a konnektorból - a frissítés közben!
 • Ne nyomjon meg semmilyen gombot, csakis azokat, amelyeket az utasítás előír!

Töltse le a frissítés a számítógépre:

 1. Olvassa el és fogadja el a felhasználási feltételeket
 2. Töltse le az UPDATA_M06R0632M.ZIP nevű fájlt a számítógépre - és jegyezze meg, hogy hova töltötte azt le.
 3. Menjen a fájlra és ellenőrizze, hogy annak mérete 63.1 MB-e (66,174,265 bájt).
 4. Tömörítse ki a fájlt - a kitömörített fájl neve UPDATA_M06R0632.ISO lesz.
 5. Kattintson jobb gombbal az UPDATA_M06R0632.ISO fájlon, majd válassza a Get info [Információk] elemet.
 6. Ellenőrizze, hogy a fájl mérete 67.5 MB-e (70,787,072 bájt).


  Fájlinformációk

Hozza létre a lemezt:

 • Indítsa el a Disk Utility programot a Mac-en (Applications > Utilities > Disk Utility).
 • Húzza be az UPDATA_M06R0632.ISO fájlt a Disk Utility program bal oldali paneljába.


  A Disk Utility program

 • Tegyen egy üres írható CD-t a számítógépbe.
 • Válassza ki az UPDATA_M06R0632.ISO fájlt, kattintson a Burn ikonra, majd kattintson a Burn [Írás] opcióra.
  Ha szeretné ellenőrizni, hogy mit ír ki, akkor kattintson a kis háromszög ikonra, és válassza a Verify burned data [Kiírt adatok ellenőrzése] opciót.


  CD-írási opciók

 • A gép kiírja a fájlt a CD-re.
 • Amikor megjelenik a "Burned Successfully" [Az írás sikeresen befejeződött] üzenet, akkor kattintson az OK gombra a lemez kiadásához.
 • Ha nem biztos benne, hogy az írás sikerült, akkor írjon ki egy másik lemezt.

Frissítés felmásolása a lejátszóra

Először készítse elő a készüléket, majd másolja át rá a frissítést.

Készítse elő a készüléket:

 1. Kapcsolja be a TV-t, és ellenőrizze, hogy az arra a bemenetre van-e állítva, amelyikhez a Blu-ray lejátszó csatlakoztatva van. (Tehát ha a lejátszó az AV1 csatlakozóhoz van csatlakoztatva, akkor válassza az AV1 bemenetet.)
 2. Kapcsolja be a Blu-ray lejátszót.
 3. Tegye be a lemezt a lejátszóba, és csukja be a lemeztálcát.

Másolja fel a frissítést:

 1. A lemez betöltése után a Perform version update? [Végrehajtja a verziófrissítést?] üzenet jelenik meg a TV képernyőjén.
 2. A távirányító segítségével nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 3. A frissítési folyamat elindul.
 4. A frissítés közben a VUP*/9" üzenet jelenik meg a TV képernyőjén. A frissítés során a * a 0 számjeggyé alakul, majd felfelé számolva elmegy 9-ig.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Vegye ki a frissítőlemezt a lejátszóból, majd kapcsolja be azt.
 7. Ellenőrizze a firmware verziószámát. Ha a verziószám M06.R.0632, akkor a firmware-frissítés sikeres volt.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit kell tenni, ha a Blu-ray lejátszó lemezről történő frissítése közben problémák adódnak.

 • A lejátszó előlapi kijelzőjén a „SYS ERR” vagy a „VUP NG” jelenik meg.
  1. Nyomja meg a „POWER” (be-/kikapcsoló) gombot, és néhány másodpercig tartsa lenyomva, amíg a lejátszó kikapcsol.
  2. Nyomja meg ismét a „POWER” (be-/kikapcsoló) gombot, és a frissítés folytatódik.
  3. Továbbra sem működik?
   • Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
   • Törölje a frissítési fájlokat a számítógépről.
   • Próbálja megismételni a lemezfrissítési eljárást.
  4. Továbbra sem működik? Vegye fel a kapcsolatot a Sony vevőszolgálatával.

 • A „VUP” üzenet a frissítőlemez behelyezését követően nem jelenik meg az előlapi kijelzőn.
  1. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
  2. Törölje a frissítési fájlokat a számítógépről.
  3. Próbálja megismételni a lemezfrissítési eljárást.

 • A készülék nem adja ki a frissítőlemezt.
  Járjon el az alábbiak szerint:
  1. Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a tápkábelt.
  2. Dugja vissza a tápkábelt, miközben lenyomva tartja a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját (magán a készüléken, nem a távirányítón!).
  3. Tartsa lenyomva a lejátszó Open/Close [Nyitás/Zárás] gombját, mialatt a tálca kinyílik.
  4. Vegye ki a lemezt.

 • Áramszünet volt a frissítés közben
  Kapcsolja be a lejátszót úgy, hogy a lemez a tálcában van. A frissítési folyamat automatikusan újraindul.

 • Nem tudom kicsomagolni a honlapról letöltött UPDATA_M06R0632M.ZIP frissítőfájlt.
  Sikerült jól letöltenie a fájlt? Törölje le a fájlt és próbálja meg újra letölteni.

 • A frissítés már fél órája tart, és még mindig nincs vége
  1. Húzza ki a tápkábelt, várjon pár percet, majd dugja azt vissza.
  2. Kapcsolja be a Blu-ray Disc lejátszót.
  3. Próbálja meg ismét elvégezni a frissítést.
   Továbbra se működik? Kérjük, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához