Érintett modell

Ez az információ a következő típusokra vonatkozik:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Információ a jelen letöltésről

Előnyök és fejlesztések

 • Biztonsági frissítéseket biztosít (A Settings (Beállítások) menüben megjelenő biztonsági szint 2021 novemberének megfelelő lesz)

FONTOS:

 • A kapcsolat stabilitásának javításához a Music Center for PC szoftvert és a Walkman firmware-jét is frissítenie kell a legújabb verzióra. Ha valamelyik nincs a legújabb verzióra frissítve, előfordulhat, hogy a Music Center for PC szoftver és a Walkman készülék csatlakozása nem lesz megfelelő.
 • A dátum és az idő beállításának helyesnek kell lennie a Walkman készüléken, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a frissítési értesítés nem jelenik meg. Ha nincsenek megfelelően beállítva, manuálisan állítsa be a dátumot és az időt.

Korábbi előnyök és fejlesztések

Korábbi előnyök és fejlesztések megtekintése

Fájlinformáció

Fájlverzió

 • 4.06.00 verzió

Fájlméret

 • 865 MB (907 411 888 byte)

Kibocsátás dátuma

 • 30-11-2021

Előkészületek

Ellenőrizze a firmware verziószámát

Ha már elvégezte a 4.06.00 szoftververzióra való frissítést a Walkman készülékén, nem kell elvégeznie ezt a frissítést.

 1. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 2. Érintse meg a Settings (Beállítások) → System (Rendszer) → About device (Eszköz névjegye) lehetőséget.
 3. A típusnév és a szoftververzió a Model & hardware (Típus és hardver), valamint a Build number (Build-szám) menüpont alatt található.

A frissítést megelőzően

 • A frissítés alatt gondoskodjon a hálózati kapcsolatról.
 • Frissítés után a firmware nem állítható vissza korábbi verzióba.
 • A frissítés után a Bluetooth-funkció Wireless playback quality (Vezeték nélküli lejátszási minőség) beállítása visszaállhat az alapértelmezett értékre (LDAC-Connection pref (LDAC-csatlakozás preferált)).
 • A frissítés után megjelenhet a Permissions (Jogosultságok) képernyő. Ilyen esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 • Vigyen át minden adatot a Walkman készülékről a számítógépre, mivel a Walkman készüléken maradó adatok elveszhetnek a frissítés közben.
 • Nem szavatoljuk, hogy a zeneszámok és adatok nem sérülnek vagy törlődnek a frissítés során.
 • A frissítéshez a Walkman készüléknek körülbelül 2 GB szabad helyre van szüksége. Ellenőrizze, hogy elegendő szabad hely áll-e rendelkezésre.
 • Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő szabad hely a beépített flash memórián, másoljon vissza minden szükségtelen adatot a számítógépre a szabad hely növelése érdekében.
 • Ügyeljen rá, hogy a Walkman készülék akkumulátorának töltöttségi szintje 60% fölötti legyen, és töltési állapotban legyen.
 • A fájl telepítése során ügyeljen rá, hogy rendszergazdaként vagy rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználóként legyen bejelentkezve.
 • A kommunikációs költségek a felhasználót terhelik.

Fontos tudnivaló

A Music Center for PC alkalmazást használó ügyfelek számára:

 • A csatlakozás stabilitásának javításához frissítse a Music Center for PC alkalmazást és a Walkman készülékszoftverét a legújabb verzióra.
 • Ha valamelyik NINCS a legújabb verzióra frissítve, előfordulhat, hogy nem lehet csatlakoztatni őket.

Ha a dátum és idő nincs megfelelően beállítva a Walkman készüléken, előfordulhat, hogy a frissítési értesítés nem jelenik meg. Ezért kérjük, ellenőrizze, hogy a dátum és idő helyesen van-e beállítva. Ha nem, kérjük, állítsa be manuálisan a dátumot és időt.

A dátum és idő beállítása

 1. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 2. A Clock (Óra) ikon megérintése után megjelenik a jelenlegi dátum és idő.
  MEGJEGYZÉS: Ha a dátum és az idő helyes, a Walkman készülék megjelenik a frissítési értesítésben, és nem kell elvégeznie az eljárás hátralévő részét.
 3. Térjen vissza a Kezdőképernyőre a képernyő alján található (a Navigációs sáv kezdőképernyője) lehetőség megérintésével.
 4. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 5. Érintse meg a menüelemeket a következő sorrendben: Settings (Beállítások) – System (Rendszer) – Date & time (Dátum és idő).
 6. Ha az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) beállítás ON (BE) állásban van, érintse meg az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) lehetőséget. Ezután megjelenik a Set date (Dátum beállítása) és a Set time (Idő beállítása) lehetőség az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) menüben.
 7. Érintse meg a Set date (Dátum beállítása) lehetőséget, és állítsa be a helyes dátumot, ha az helytelen. Ezután érintse meg az OK gombot, hogy visszatérjen a Date & time (Dátum és idő) képernyőre.
 8. Érintse meg a Set time (Idő beállítása) lehetőséget, és állítsa be a helyes időt, ha az helytelen. Ezután érintse meg az OK gombot, hogy visszatérjen a Date & time (Dátum és idő) képernyőre.
 9. Érintse meg az Automatic date & time (Automatikus dátum és idő) lehetőséget, hogy ON (BE) állásba állítsa azt.

Letöltés és telepítés

A következő módszerek egyikének alkalmazásával végezheti el a frissítést:

 • Frissítés Wi-Fi-n keresztül (vezeték nélküli LAN)
 • Frissítés a Music Center for PC alkalmazás használatával

1. lépés: A frissítés telepítése

(1) Frissítés Wi-Fi-n keresztül (vezeték nélküli LAN)

Ha Wi-Fi-n keresztül csatlakozik az internethez, letöltheti a legújabb szoftvert Walkman készülékére, és frissítheti azt. A legújabb szoftververzió megjelenésekor egy frissítési értesítés jelenik meg a kijelzőn, ha a Walkman készülék csatlakozik a Wi-Fi-re.

 1. Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy áramforráshoz.
 2. Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a Walkman készülék csatlakozzon az internethez.
 3. Húzza el felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
 4. Érintse meg a Settings (Beállítások) → System (Rendszer) → Advanced (Speciális) → System updates (Rendszerfrissítések) lehetőséget.
 5. Körültekintően olvassa el az üzenetet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítéshez.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy engedélyt kell adnia a tárhely elérésére a szoftver frissítése során. Ilyen esetben adjon engedélyt a tárhely elérésére.

(2) Frissítés a Music Center for PC alkalmazás használatával

A Music Center for PC egy PC-alkalmazás, mely a Walkman készüléken használni kívánt tartalmak kezelésére szolgál.
Az elindításkor a Music Center for PC csatlakozik egy frissítési szerverhez az interneten keresztül, és automatikusan ellenőrzi, hogy vannak-e frissítési információk a Walkman készülékkel kapcsolatban.

 1. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy a Walkman készülék lecsatlakozzon az internetről.
 2. Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást a számítógépen.
 3. Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez.
 4. Megjelenik a Use USB for (USB használata a következőre:) párbeszédpanel a Walkman képernyőjén. A Use USB for (USB használata a következőre:) párbeszédpanelen érintse meg a File Transfer (Fájlátvitel) lehetőséget, majd érintse meg az OK gombot.
 5. A frissítési értesítés megjelenik a számítógép képernyőjén. Körültekintően olvassa el az üzenetet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítéshez.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a Walkman készülék csatlakozzon az internethez.

2. lépés: Ellenőrizze a frissítés sikerességét

A frissítést követően a következő lépésekkel bizonyosodjon meg róla, hogy az új verzió megfelelően lett-e telepítve.

 1. Húzza el felfelé az ujját a Walkman készülék Kezdőképernyőjén.
 2. Érintse meg a Settings (Beállítások) → System (Rendszer) → About device (Eszköz névjegye) lehetőséget, majd tekintse meg a szoftververziót a Build number (Build-szám) rész alatt.
 3. Ha a Build number (Build-szám) 4.06.00, a frissítés sikeres volt.