Szabályozási és egyéb információk az országára vonatkozóan

Ismerje meg országa szabályozási információit, melyek a Sony termékekre vonatkoznak.

Energiahatékonyság

Ökotervezési adatok külső tápegységekre vonatkozóan:

„A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1782 RENDELETE (2019. október 1.) a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről című dokumentum 2. mellékletének 2(b) pontjának megfelelő, külső tápegyégekkel kapcsolatos környezettudatos tervezési követelményekről olvashatsz az alábbi hivatkozáson, ahol a külső tápegység modellneve szerint kereshetsz a külső tápegységgel kapcsolatos információkra:

Az európai uniós energiacímke értelmezése

Az energiacímkék abc sorrendű besorolások, amelyek „A++”-tól (leghatékonyabb) „F”-ig (legkevésbé hatékony) tartanak. A 1062/2010-es EU szabályozás alapján minden boltban és online értékesített tévékészüléknek rendelkeznie kell egy energiacímkével. Ezek a jelenleg használatban lévő energiacímkék. Az energiahatékonysági osztályokat időről időre felülvizsgálja az Európai Bizottság.

Energiahatékonyság

Az XYZ kWh/év energiafogyasztást a televízió napi 4 órás, 365 napon át tartó energiafogyasztása alapján számoljuk. A tényleges energiafogyasztás attól függ, hogyan használják a televíziót

A Sony-nál elkötelezetten fejlesztjük termékeinket, hogy évről évre energiatakarékosabb modelleket gyárthassunk. Valójában tévékészülékeink nagy része „A++” és „A” energiacímke besorolással rendelkezik, és nincs „B”-nél alacsonyabb besorolású termékünk.

Visszaváltás/Újrahasznosítás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE), a lemerült elemek és a csomagolási hulladék kezelése

Az elektromos és elektronikus termékek, elemek, akkumulátorok és csomagolások leselejtezéskor nem tekinthetők háztartási hulladéknak és az erre a célra kialakított hulladékgyűjtő rendszerekhez kell visszajuttatni őket. Az elektromos és elektronikus termékeken, illetve az elemeken található áthúzott szemetes szimbólum erre hívja fel a figyelmet. Bizonyos elemeken e szimbólum mellett megjelenhet az ólom (Pb) kémiai jele is, amennyiben az elem 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.

A termékek, akkumulátorok és csomagolások megfelelő leselejtezése által segít a környezetre és az emberi egészségre potenciálisan káros hatások megakadályozásában, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódnának. Lakóhelyétől függően lehetősége van a nem csomagolásra szánt papír, mint például használati útmutatók és CD-k/DVD-k leselejtezésére is a kijelölt begyűjtő rendszereknél. Ezen anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természetes erőforrásokat.

A készülék vagy az akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információkért lépjen kapcsolatba a helyi polgármesteri hivatallal, a háztartási hulladékot szállító vállalattal vagy azzal az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta. Abban az esetben, ha egy termék biztonsági, teljesítményi vagy adatbiztonsági okokból folyamatos akkumulátorkapcsolatot igényel, az akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.

Az akkumulátorok illetve az elektromos és elektronikai berendezések megfelelő leselejtezése és újrahasznosítása céljából az elhasznált termékeket adja le megfelelő gyűjtőpontokon. Minden egyéb akkumulátor esetében nézze meg a használati útmutatót, hogyan távolítsa el biztonságosan az akkumulátort a termékből. Kérem, vegye ki az akkumulátort és újrahasznosítás céljából adja le a megfelelő gyűjtőpontokon.

WEEE irányelv

Soha ne tegye az elektronikai hulladékot a háztartási hulladékok közé – elkülönített újrahasznosításra van szükség esetükben.

Akkumulátorra vonatkozó irányelv

Soha ne tegye az akkumulátort a háztartási hulladékok közé – elkülönített újrahasznosításra van szükség esetükben.

REACH

Irányelv a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

A káros anyagok használatának korlátozását célzó tevékenységünk mellett az 1907/2006/EK számú európai irányelv a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az unióban tevékenységet folytató vállalatok, köztük a Sony számára különböző jogi kötelezettségek teljesítését írja elő, mint például a vásárlók tájékoztatását a „REACH jelöltlistán” szereplő, „jelentős aggodalomra okot adó anyagok” (Substances of Very High Concern, SVHC) termékeinkben való felhasználásáról.